Blog Verkeer, parkeren en expertise delen: de dag van Maarten

Maarten van Loenen werkt aan een opdracht bij de gemeente Delft en deelt graag zijn expertise met zijn jongere collega’s van Mobypeople. Hier vertelt hij over zijn werkdag.

Hoe ben je deze werkdag begonnen?

“Ik zit voor een opdracht bij de gemeente Delft als adviseur verkeer. Daar hebben ze iedere dag rond half tien een koffiemomentje. Dit is een half uur waarin je met collega’s kan bijkletsen. Aangezien iedereen nog steeds vanuit huis werkt is dat wel fijn. Voor mij is het een frisse start van de dag. Het is overigens niet verplicht, maar wel gezellig.” 

Wat houd je op dit moment bezig?

“Na het koffiemomentje heb ik in de loop van de dag verschillende overleggen op de planning staan. Afhankelijk van het onderwerp heb ik daar een bepaalde rol in. Meestal als adviseur. 

Ik doe veel ruimtelijke projecten, waarvan de meeste nieuwbouw. Delft heeft bijvoorbeeld een paar jaar geleden het spoor ondertunneld. Op die tunnel wordt nu een nieuwbouwwijk ontwikkeld. Verkeer is daarbij heel belangrijk, met name hoe we het parkeren gaan inrichten. 

Dat is het grootste project waar ik momenteel aan werk en heet ‘Nieuw Delft’. Dit bestaat uit tien deelvelden met in elk deelveld weer meerdere deelprojecten. Ik adviseer binnen al deze projecten op het aspect ‘mobiliteit’. Dat gaat bijvoorbeeld over parkeren, de inrichting van de wegenstructuur en de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten. Daarnaast ben ik samen met twee andere gemeenten bezig om een hoogwaardige metropolitane fietsroute te realiseren van Delft naar Westland. Dit is een fietsroute met extra veel ruimte voor de fietsers, zodat zij met veel gemak binnen de regio tussen de verschillende steden kunnen fietsen. Dit staat nog in de kinderschoenen. Ik ben momenteel veel adviezen aan het geven op het uitwerken van diverse plannen, parkeerberekeningen aan het maken en vragen van bewoners aan het beantwoorden.

Delft is vooruitstrevend. De gemeente wil een lage autobezetting in de binnenstad en zet daarom in op  deelmobiliteit. Dat drukt de parkeervraag, waardoor je minder auto’s nodig hebt. Als adviseur verkeer heb ik een belangrijke rol hierin.”

Luister hier onze podcast over slimme mobiliteit en deelmobiliteit 

Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws gedaan?

“Vorige week heb ik via Mobypeople tijdens de kennismiddag een workshop Verkeerskundig Ontwerpen gevolgd. Dat is iets wat ik nog nooit heb gedaan maar waar ik wel iets mee wil. Het is fijn om deze basiskennis te hebben. Daarnaast komen er regelmatig onderwerpen voorbij waar ik lang niks mee gedaan heb, wat bij mij terecht komt. Zoals de metropolitane fietsroute.”

Door corona zijn er ook nieuwe problemen ontstaan. Zo heb ik in tijdens mijn vorige opdracht bij de gemeente Zoetermeer meegewerkt aan de looproutes door het centrum. Vanuit beleid gaf ik advies, dat was een leuke opdracht om aan mee te werken.” 

Waar kijk je naar uit op je werkdag?

“De projecten waar ik momenteel aan werk zijn heel divers. De ene keer ben ik meer met uitvoering bezig, dus hoe ligt het er op straat bij, en de andere keer werk ik meer aan de voorkant, dus  hoe gaat het eruit zien. Er zijn steeds andere zaken die op je bordje komen. Deze afwisseling vind ik heel fijn.

Verder vind ik het interessant om de discussie aan te gaan met bewoners, ontwikkelaars of intern met collega’s. Ik ben altijd benieuwd naar de uitkomst. Bijvoorbeeld wanneer je uitlegt aan bewoners waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Sommige mensen zijn gewoon tegen en die ga je niet meekrijgen. Toch merk je vaak dat  sommige tegenstanders het wel beginnen te begrijpen, dat is fijn. Als het beleid eenmaal is ingevoerd krijg ik regelmatig een bedankje van de bewoners dat de omgeving verbeterd is.”

Hoe houd je samen met jouw collega’s jouw kennis op peil?

“Mijn Mobypeople-collega’s spreek ik vooral tijdens workshops, casus middagen of via de groepsapp. We zijn met ongeveer twintig collega’s en we zitten overal en nergens. We kunnen elkaars expertise goed gebruiken. Dan zijn deze momenten wel heel fijn.

Met sommige collega’s ga ik meer de diepte in, met name over parkeren. Ik begeleid bijvoorbeeld Sander Slagmolen, die relatief nieuw is bij een gemeente. Laatst had hij een beleidsstuk geschreven en vroeg aan mij om mee te lezen en van commentaar te voorzien. Ik vind het leuk om de jonge garde te begeleiden. Dit heb ik ook aangegeven bij de kenniscoaches. Het moet alleen geen vaste rol worden, want ik vind verkeer veels te leuk.” 

Wat maakt jou goed in jouw rol?

“Dat ik heb geleerd met vallen en opstaan. Ik begon bij de kleine gemeente Leiderdorp en was daar de enige beleidsmedewerker op verkeer. Ik werkte daar aan allerlei projecten. Van een losse stoeptegel tot de ondertunneling van de A4. De drie jaar dat ik daar heb gezeten waren voor mij een geweldige leerschool. Ik heb daar de rol van de gemeente op het gebied van verkeer leren kennen. 

Daarna had ik bij de gemeente Hilversum een functie tussen uitvoering en beleid. Door een reorganisatie werd ik aangewezen als ‘chef’ parkeren. Ik werd toen zonder bandjes in het diepe gegooid. Het was heel uitdagend om mezelf te verdiepen op parkeren en zoveel verantwoordelijkheid te hebben.”

Door de ervaring die ik heb opgedaan, kijk ik op een eigen manier naar problemen en oplossingen. Bij Mobypeople word ik graag breder ingezet dan alleen ‘meneer parkeren’. Ik kan zo mijn expertise goed laten zien en ook nieuwe ervaring opdoen.“ 

Kunnen we ergens iets van jouw werk ervaren?

“Bij de gemeente Leiderdorp werkte ik mee aan de plannen voor de  ondertunneling van de A4 bij Leiden. Als ik hier met mijn kinderen doorheen rijdt, vertel ik dat altijd met trots dat papa mee heeft gewerkt aan deze tunnel.”

Waaruit blijkt jouw frisse blik?

“Bij de gemeente Delft vroegen ze mij in een van mijn eerste weken om eens naar een project te kijken waar ze mee vastliepen. Ik ging hier helemaal blanco in, maar wel met heel veel ervaring op het gebied van verkeer. Het was mooi om met de input vanuit verschillende invalshoeken tot een goed ontwerp te komen. Mijn frisse blik is daarbij zeker een meerwaarde gebleken. Het was fijn om een stukje waardering te krijgen.”

Heb je een bepaalde ambitie voor de toekomst?

“Ik ben weleens gevraagd om manager te worden van een team, maar laat mij maar lekker werken aan de inhoud, zoals nu in Delft. Ik haal er heel veel plezier en energie uit om me vast te bijten in een project. Maar als ik mag dromen dan lijkt het me gaaf om op rijksniveau iets te kunnen betekenen op het gebied van openbaar vervoer. Om een lange termijn visie te ontwikkelen  die uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dat lijkt me een mooie uitdaging. “