Blog Deelscooters: wat maakt de groene belofte waar?

Het is je misschien opgevallen, maar er zijn steeds meer groene scooters zichtbaar in het straatbeeld. Waar komen ze vandaan? Wat is de rol van de gemeente en wat voegen ze toe in onze mobiliteit? In dit artikel gaan we samen met Robbie Willems, adviseur deelmobiliteit bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch op zoek naar antwoorden.

Na succes te hebben in de grote steden worden nu ook andere steden voorzien van deelscooters. Op dit moment zijn ze voornamelijk te herkennen aan de kenmerkende groene kleuren, die gevoerd worden door de twee grootste aanbieders.

Waar komt dit ineens vandaan?

In het buitenland zie je voornamelijk elektrische deelsteps. Ideaal om je snel binnen een centrum te verplaatsen. Deze elektrische steps zijn in Nederland verboden en daarom zijn bij ons de elektrische deelscooters zo populair.

De afgelopen jaren werd er met deze deelscooters getest in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Dat bleek een succes en nu zien we ze ook andere delen van Nederland verschijnen.

Hoe werkt zo’n deelscooter?

Iedere aanbieder doet het net wat anders, maar over het algemeen zijn dit de stappen:

  1. Download de app
  2. Doorloop het registratieproces
  3. Vind en reserveer een scooter bij jou in de buurt
  4. Rijd naar de bestemming
  5. Parkeer de scooter
  6. Maak een foto van de geparkeerde scooter

Het werkt supersimpel, ik heb er laatst ook gebruik van gemaakt. Een kind kan de was doen.

Wat is de rol van de gemeente?

Het verschilt heel erg per gemeente welke rol zij spelen. Commerciële aanbieders van deelscooters maken gebruik van de openbare weg. Het parkeren van de scooters gebeurt ook in de openbare ruimte. Dit is toegestaan, tenzij gemeente een wijziging aanbrengen in de APV (Algemene Plaatselijke Verorderining) waarin staat dat deelscooters alleen in de openbare ruimte geparkeerd mogen worden als daar een vergunning voor is. In dit geval kan de gemeente meer eisen stellen aan de aanbieders. 

Andere gemeenten werken met samenwerkingsovereenkomsten, waarin de gemeente en de aanbieders afspraken maken over het gebied waarin de aanbieder opereert, hoe er omgegaan wordt met het delen van data en meldingen van bewoners. Gemeente stellen vaak ook een eis aan het maximaal aantal scooters.

“Om deelmobiliteit een succes te maken, is het belangrijk dat de verhoudingen tussen gemeente en aanbieders goed is. Deze partijen hebben elkaar nodig om deelmobiliteit succesvol te maken. Mede om die reden hebben we in ’s-Hertogenbosch een community met aanbieders opgericht; juist ook om onderling kennis uit te wisselen en diensten te kunnen verbinden.”  Ron Bos, beleidsadviseur deelmobiliteit bij gemeente ‘s-Hertogenbosch

Inzichten die we anders niet krijgen

De aanbieders van deelmobiliteit verzamelen data waar gemeenten normaal gesproken alleen van kunnen dromen. Door de data te analyseren ontdekken we verkeerspatronen. In het geval van de deelscooter krijgen we inzicht in stromen van mensen die op zo’n scooter zitten. Ook krijgen we inzicht in de doelgroep die behoefte heeft om op deze manier te kunnen reizen.

Dit is data die we anders niet zouden hebben. De aanbieders van deelmobiliteit hebben hier zelf natuurlijk ook baat bij het verzamelen van deze data.

Een bron van ergernis?

Het klopt dat niet iedereen blij is met de komst van de deelscooters. Binnen het aangewezen servicegebied mogen de scooters overal geparkeerd worden, zolang er aan de nationale wet- en regelgeving wordt gehouden. En we merken wel dat dit niet altijd positief ervaren wordt.

“Ik zie overal van die groene scooters op de stoep staan.”

“Waarom mag zo’n scooter voor mij huis geparkeerd worden?”

Het is in principe de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de eigenaar van de scooters dat ze goed geparkeerd worden. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. Het is vervolgens voor inwoners van gemeente nog niet duidelijk waar ze moeten zijn met vragen en klachten. De gemeente is dan een voor de hand liggend loket om bij te klagen, terwijl het in de meeste gevallen de aanbieder is die de oplossing heeft. De aanbieder kan namelijk gelijk de scooter verplaatsen en de gebruiker wie de scooter fout heeft geparkeerd een waarschuwing geven.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Toch is het voor gemeente wel fijn als bewoners ook een melding bij hen doen. Gemeente houden dan een overzicht van de overlast dit wordt ervaren. Dit helpt  om nog beter in gesprek te blijven met de aanbieders. Deze gesprekken hebben in sommige gevallen al geleid tot een aanpassing in het servicegebied. Ook zien we tegenwoordig dat gebruikers een foto moeten maken van een geparkeerde scooter om te bewijzen dat een scooter netjes geparkeerd is.

Voordat deelscooters bestonden hoorden we niemand klagen over een scooter die op de stoep geparkeerd stond. Nu hebben deze scooters toevallig allemaal dezelfde kleur en dan valt het op. Over een tijdje weten we niet beter de deelscooter een onderdeel is van het straatbeeld en zijn we blij met een alternatieve manier om onszelf te vervoeren.