Blog 4-4-4 advies: Gemeente Barneveld

Regelmatig geven we in onze 4-4-4-sessies advies aan gemeenten over een situatie waar ze een frisse kijk op willen hebben. 4 professionals van Mobypeople buigen zich 4 uur lang over een verkeerskundig vraagstuk. Uiteindelijk leidt dit onderzoek tot een adviesrapport van 4 pagina’s. Allemaal kosteloos uiteraard. In opdracht van de gemeente Barneveld keken we naar een drukke oversteek waar alle vervoersmodaliteiten voorbij komen. Simon Friso vertelt.

De rondweg rond het centrum van Barneveld kent een ‘probleempunt’: fietsers, voetgangers en automobilisten ervaren het punt als onveilig. Er zijn de afgelopen jaren diverse kleine maatregelen genomen om de verkeersveiligheid bij deze oversteek te verbeteren, zoals extra bebording en extra drempels. Een tijdje terug heeft de politiek besloten het punt aan te pakken.

Plattegrond plangebied

Divers team

Een mooie gelegenheid om eerst onze 4-4-4 sessie te pitchen. Niet om er een opdracht uit te halen, maar als cadeautje voor onze opdrachtgever. Het is een waardevolle oefening voor de verkeerskundigen van Mobypeople en wie weet levert het bruikbare ideeën op voor een toekomstige en duurzame herinrichting.

Met een divers team gingen we aan de slag. Daan Butterman als planoloog, Lennert Kuip met een focus op verkeersveiligheid, Nico Hopman als verkeerskundig tekenaar en ikzelf keek naar het gedragscomponent.

Een compleet nieuw ontwerp kunnen we in 4 uur tijd niet opleveren. Daarom hebben we een  verkennende studie van de situatie gemaakt en hebben een aantal adviezen gegeven die kunnen bijdragen aan een duurzame herinrichting. 

De situatie

Objectief gezien is de oversteek redelijk veilig. Er komen aanrijdingen voor, maar deze zijn deels te wijten aan een hoge intensiteit. Door een relatief lage snelheid veroorzaken ze niet veel letsel.

Toch voelt de oversteek onveilig. Dit komt mede doordat het een complexe oversteek is

waarbij fietsers vanuit zes richtingen komen en ook voetgangers de weg oversteken. 

De weg is een GOW 30, maar doordat er asfalt ligt voelt het aan als een weg met een maximumsnelheid van 50 km/u. Met bebording en snelheidsremmende maatregelen wordt een maximumsnelheid van 30 km/u afgedwongen. Maar de inrichting van de weg en de borden conflicteren met het gevoel dat de weggebruikers hebben. 

De kaders 

Het is een druk punt, dus we hadden een aantal kaders om rekening mee te houden: 

  • Auto’s maken een groot deel uit van het verkeer, autoluw maken is dus geen optie
  • De verbindingsroute van de spoorwegovergang naar het centrumgebied is belangrijk voor de doorstroming van fietsers en voetgangers
  • De toegang voor voertuigen van de brandweer naar het centrum moet gewaarborgd blijven (3,5 meter minimaal)
  • De bus blijft welkom, maar wordt gevraagd mee te bewegen

Daarnaast wilden we kijken hoe we ook aandacht konden hebben voor de kwetsbare deelnemers. 

Het advies

In de 4 uur die we beschikbaar hadden, zijn we de situatie gaan bekijken. We hebben een inventarisatie gemaakt van de problemen en kaders waarbinnen we moeten werken. Daarna zijn we gaan brainstormen en hebben dat uitgewerkt in een plan.

We zijn uitgegaan van de gedachte om eerst fietsers en voetgangers de beste plek te geven. Vanuit dat STOMP principe hebben we dus naar de situatie gekeken. 

We kwamen tot drie dingen die kunnen gebeuren om uiteindelijk de verkeersveiligheid te verbeteren. 

  1. Rijtaak voor automobilisten versimpelen, voorrangssituatie duidelijker aangeven
  2. Met inrichting duidelijk maken wat de fietser en automobilist kunnen verwachten 
  3. Een situatie creëren waarbij de automobilist te gast is 

Zo hebben we in het schetsontwerp bijvoorbeeld verschillende soorten verharding gebruikt, de lange zichtlijn voor automobilisten opgebroken en de fietsers- en voetgangers oversteek gesplitst.   

Tevreden?

De gemeente was blij met ons beknopte advies. We benoemden dingen die ze herkenden, hebben de problemen goed boven tafel gekregen. Maar er zaten ook nieuwe zienswijzen tussen.  

Bijvoorbeeld over de geloofwaardigheid. Verkeersmaatregelen moeten geloofwaardig zijn voor de weggebruiker. Zolang die logisch zijn en op onbewust niveau te volgen, zijn ze geneigd je te volgen. Zodra weggebruikers te veel moeten nadenken, ben je ze kwijt. 

Uiteindelijk is er een adviesgroep met de hele situatie aan de slag gegaan. Hun bevindingen kwamen overeen met die van ons. Wie weet hebben ze er iets extra’s uitgehaald. 

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een gratis advies voor jouw gemeente? 
Jan vertelt je er graag meer over.