Blog Verkeersborden, vragen en resultaat zien: de dag van Tom

Tom werkt als verkeerskundig adviseur bij de gemeente Goirle. Geen dag is hetzelfde voor de gedreven Brabander, die nog aan het begin van zijn loopbaan staat. Tom neemt je mee door zijn werkdag.

Hoe start jij je werkdag?

“Iedere dag begint met een kop koffie. Op maandagen hebben we vervolgens een check-in met het team. Ik maak deel uit van de afdeling beheer publieke ruimte, samen met zo’n negen collega’s. We bespreken elkaars weekend en gaan dan over op de plannen voor de komende week. Hoe druk heeft iedereen het? Wat zijn belangrijke deadlines? Kunnen we elkaar ondersteunen? Dat soort vragen komen aan bod.”  

Waar houd je je op dit moment mee bezig?

“Als verkeerskundige in een relatief kleine gemeente van zo’n 25.000 inwoners heb ik een breed palet van taken. Het gaat in mijn werk niet om het opstellen van beleid, maar om de uitvoering ervan. Daarnaast adviseer ik bij wegwerkzaamheden. Denk aan de situatie dat er ergens een weg wordt afgesloten. Ik beoordeel het verkeersplan om ervoor te zorgen dat omleidingen tijdig worden aangegeven zodat de weggebruiker zo min mogelijk hinder ervaart.  Ook  adviseer ik over  omgevingsvergunningen zoals bouwplannen en uitwegen en handel ik klachten en meldingen van bewoners af. Tenslotte beantwoord ik vragen van collega’s van andere afdelingen.”

Je neemt deel aan het kickstartprogramma. Hoe ervaar je dat? 

“Het kickstartprogramma is voor mij de ideale manier om met andere starters te sparren. Ook het bespreken van een casus vind ik erg leerzaam. Bij de gemeente is de gemiddelde leeftijd relatief hoog en zijn de collega’s veelal ervaren. Dat heeft zeker ook voordelen, maar maakt de drempel om bepaalde onderwerpen te bespreken hoger.”

Je ziet met eigen ogen direct het resultaat van je werk!

“Daarnaast zijn de maandelijkse sessies met een kenniscoach heel fijn om inhoudelijk en wat betreft het proces de diepte in te duiken. Oplossingen in het verkeer zijn vaak niet zwart-wit. Ik vind het prettig om te horen hoe anderen kijken naar bepaalde vraagstukken, welke mogelijke uitkomsten zij zien en welke extra tips ze hebben. Dankzij het kickstartprogramma krijg ik die input ruimschoots.”

Waaruit blijkt jouw frisse blik bij Mobypeople? 

“Bij de gemeente Goirle ben ik verreweg de jongste. Daardoor stel ik vaker de waarom-vraag dan mijn collega’s die dit werk al jaren doen. Zij zijn gewend aan bepaalde gewoontes en structuren. Vraagstukken vanuit een ander perspectief bekijken, biedt de kans om die routines te doorbreken.”

Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws gedaan? 

“Eigenlijk doe ik dat aan de lopende band. Zo is iedere klacht nieuw, want er is altijd sprake van een andere situatie. Een omgevingsvergunning voor één huis, een gebouw met twintig appartementen of een hele woonwijk levert natuurlijk totaal verschillende reacties op. Dat is het voordeel van een kleine gemeente: ik krijg veel mee en geen dag is hetzelfde.“

Op welke gebieden heb je je ontwikkeld sinds je bij Mobypeople werkt?

“Ik heb mobiliteit gestudeerd aan de Breda University of Applied Science. De basis van het vak van verkeerskundig adviseur heb ik daar onder de knie gekregen, maar in de praktijk gaat het toch anders. Alleen al vanwege het werken met collega’s. In een gemeentelijke omgeving heb je daarnaast te maken met politieke belangen. Verkeer draait daarentegen om veiligheid en het algemeen belang. Ik leer, met hulp van collega’s, steeds beter hoe ik daar het beste mee om kan gaan.”

Wat zijn jouw ambities? 

“Dag in, dag uit kom ik met tal van onderwerpen in aanraking. Wat mij interessant lijkt, is om uiteindelijk meer de ontwerpkant op te gaan. Kortom: het technisch inrichten van wegen. Daarvoor stap ik in de toekomst wellicht over naar een grotere gemeente, omdat ze daar meer specialistisch te werk gaan.”

Waar kunnen we iets van jouw werk zien? 

“Wat betreft adviezen over bouwplannen en omgevingsvergunningen niet zoveel, het duurt uiteraard enige tijd tot die gerealiseerd zijn nadat een vergunning is verstrekt en gerealiseerd. Wel zie je in de gemeente vaak de uitkomsten van verkeersmaatregelen. In de lunchpauze wandel ik met collega’s door de buurt en dan zoeken we bewust ook de plekken op waarover we advies hebben gegeven. Zo zien we met eigen ogen direct het resultaat van ons werk!”

💡 Benieuwd naar de carrièremogelijkheden bij Mobypeople?
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s die met ons de verkeerswereld willen opfrissen