Interview Verkeerskunde in Druk en Compact Haarlem

Mobypeople matcht tijdelijke behoefte aan verkeerskundigen met de juiste vakspecialist. Die vakspecialisten zijn onze eigen mensen, maar vaak genoeg werken we samen met een zzp’er bij de invulling van een opdracht.

Hoe zien zij deze samenwerking? André van der Dussen en Theo van der Leek vervullen hun opdracht via Mobypeople bij de gemeente Haarlem.

André is nu ruim een jaar gedetacheerd bij de gemeente Haarlem als verkeerskundige. Hij houdt zich bezig met twee grote ontwikkelzones in het kader van de woningbouwimpuls. Daarnaast werkt hij via Mobypeople ook als projectleider voor de gemeente Geertruidenberg aan de verbreding van de A27.

Theo werkt sinds juni vorig jaar voor de gemeente Haarlem. Zijn werkgebied schurkt tegen dat van André aan. Zodoende hebben de mannen geregeld overleg. Theo houdt zich o.a. bezig met het invoeren van de maximumsnelheid van 30km/u. Daarnaast werkt hij ook een aantal uur voor de gemeente Sittard-Geleen, ook zijn woonplaats.

Afstand en kansen

Sittard en Haarlem liggen flink wat kilometers uit elkaar. Toen Mobypeople hem benaderde voor deze opdracht is er uitgebreid gesproken over de inhoudelijke uitdagingen die er liggen in aansluiting op de ambities van Theo. Uiteraard kwam ook de afstand ter sprake. Theo: “Dat was voor mij geen enkel probleem. Maar ik vind dat je als verkeerskundige niet goed kunt adviseren als je niet ter plekke bent geweest. Daarom reis ik iedere drie weken naar Haarlem. Ik heb regelmatig te maken met juridische procedures, daarvoor kan en wil ik me niet alleen op foto’s baseren.”

André voegt toe dat het werken op afstand ook kansen biedt. “Nu ben ik vijf dagen bereikbaar, terwijl ik effectief maar twee dagen voor Haarlem werk. Als ik daar zit, neem ik minder makkelijk telefoontjes voor andere opdrachtgevers aan. Als ik thuis werk, kan dat wel. Ik ben flexibeler, mijn bereikbaarheid en productiviteit zijn hoger.”

‘Het raamwerk is vaak kleiner dan het aantal puzzelstukjes dat er in moet’

Hardcore verkeerskundige

André: “De ontwikkelzones waar ik aan werk hebben een duidelijke grens. Maar verkeer houdt geen rekening met die grenzen, dat heeft zijn herkomst of bestemming veelal buiten het gebied. Dus is er overleg en afstemming nodig. Zo lopen er verschillende autoroutes en regionale fietsverbindingen door ‘mijn’ gebied heen. Er komt een invalsweg Haarlem in die zich daar ook splitst. Bijna al het verkeer dat er gebruik van maakt, hoeft mijn gebied niet in, maar ik moet wel zorgen dat dat knooppunt functioneert. Je moet dus niet alleen oog hebben voor de situatie binnen het plan maar ook voor de opgaven en kansen voor de stad.Hoe ziet dit er dan uit?

Het is fijn om met hardcore verkeerskundigen te werken. Omdat er een tekort is aan goede verkeerskundigen kom je ook wel eens mensen tegen die zich wel met verkeerskunde bemoeien, maar minder gevoel hebben voor verkeer. Dan is het prettig werken met ervaren mensen als Theo. Maar ook Dolf Roodenburg, Peter Schouten, Robin Maatjes en René Hogerheijde die allemaal via Mobypeople voor Haarlem werken.”

Volgens Theo is het grote voordeel van zzp’ers dat ze zich snel aanpassen. “Inhuurkrachten zijn flexibel en gewend om door te pakken. Dat gaat natuurlijk ook gemakkelijker omdat je minder te maken hebt met emoties vanuit de organisatie.”

Waterbed

André: “Haarlem is een drukke, compacte stad waar veel gebeurt. Beleidskaders zijn nodig, die geven houvast. Je kunt niet zomaar afwijken van plannen want dat heeft ergens anders in de stad weer gevolgen. Het zogenaamde waterbedeffect. Dat maakt deze opdracht mooi en uitdagend. Hoe drukker de omgeving, hoe zorgvuldiger je keuzes moet afwegen. Vaak is het raamwerk kleiner dan het aantal puzzelstukjes dat er in moet.”

“Afstemming is dan heel belangrijk,” zegt Theo. “We kijken goed wat de gevolgen van een bepaalde aanpassing zijn, juist ook op andere plekken in de stad.”

Haarlem’s mobiliteitsvisie

De gemeente Haarlem heeft onlangs een nieuw mobiliteitsbeleid vastgesteld waarin de stad ruimte krijgt om te groeien zonder dat het autogebruik en -bezit toeneemt. Dat doel streeft de gemeente na door o.a. meer prioriteit te geven aan openbaar vervoer, fiets en voetganger.

Theo houdt zich bezig met de herinrichting van de Prins Bernhardlaan. Een belangrijke verkeersader die twee woonwijken doorkruist. “Vanuit het nieuwe mobiliteitsbeleid gaan we omgekeerd ontwerpen. Vroeger was de auto leidend in het inrichten van infrastructuur. Daarna keken we pas naar de fietsers en bussen. Nu ontwerpen we veel meer vanuit de fiets, een fietser moet met zo min mogelijk obstakels van a naar b kunnen.”

‘Hoe beter Mobypeople me kent, hoe beter ik passende opdrachten krijg’

Mindset veranderen

André werkt aan een ontwikkelzone waar veel nieuw wordt aangelegd. De bestaande situatie speelt dus iets minder mee. “Dat geeft me meer mogelijkheden om er stevig in te gaan. Om meer in te zetten op het veranderen van de mindset van de nieuwe bewoners en gebruikers.”

“We zijn bijvoorbeeld bezig met vraagstukken als: Hoe zorgen we dat autobezit zo laag mogelijk is? Dat mensen kiezen voor een deelauto, of in ieder geval een schone auto? Een manier om dat te doen is bijvoorbeeld te kijken naar de indeling van een wijk. Klassiek is het zo dat wanneer auto’s eenvoudig aan huis geparkeerd kunnen worden, mensen ook geneigd zijn om snel de auto te pakken. Door parkeergelegenheden verder van de woningen aan te leggen, stimuleer je al op eenvoudige wijze het gebruik van de fiets.

Dat is niet alleen vanuit verkeersdoelstellingen nodig, maar ook vanuit stikstof. Een geparkeerde auto heeft meer vierkante meters nodig dan een geparkeerde fiets. Ook willen we auto’s minder in het zicht in de nieuwe situatie. Dus dat gaat gepaard met ondergronds of in ieder geval overdekt parkeren en dat is duur. Ook een reden om het autobezit terug te dringen.”

Kennis en passende opdrachten

Kennis delen gebeurt weinig vanuit detacheringsbureaus. Dat kan beter, vindt André. “Het is zonde om de kennis die ik opdoe tijdens dit project alleen voor mezelf te houden, gelukkig kan ik hier met Mobypeople goed over sparren. Ik vind het echt een pluspunt dat zij zo inzetten op het delen van kennis.

Als verkeerskundig zzp’er vind ik het fijn om met bureaus als Mobypeople te werken omdat ze preferred supplier zijn van bepaalde gemeenten. Als er opdrachten te vervullen zijn, komt de gemeente dus eerst bij hen terecht. Als zelfstandige kom je daarna pas in aanmerking. Het is fijn om bij diverse bureaus in het bestand te zitten zodat je ook vooraan in de rij staat bij opdrachten.

Ik heb nu een aantal opdrachten via Mobypeople gedaan. Hoe beter ze me kennen, hoe beter ik passende opdrachten krijg. Ik maak zelden mee dat ik een opdracht moet afwijzen omdat het niet bij me past.”

Ben jij een zelfstandig ondernemer op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit?
Vind jij acquisitie een ‘pain in the ass’?
Ben jij liever bezig met de inhoud en niet met het hunten op nieuwe klussen?

Wij ondersteunen zelfstandig ondernemers in het vinden van interessante projecten.
Wij helpen jou en jij onze opdrachtgevers. Win-win toch?

Meer weten? Jan Burger kan je meer vertellen.