Blog Kennissessie: wat betekent de Omgevingswet voor verkeer en mobiliteit?

Bij Mobypeople zitten je collega’s op diverse locaties door het land. Je bent onderdeel van twee teams: dat van de opdrachtgever waar je zit, en van het Mobypeople-team. Je ziet elkaar niet dagelijks. Daarom organiseren we regelmatig kennissessies. In de laatste online kennissessie hebben we ons gebogen over de Omgevingswet.

De Omgevingswet regelt vanaf 2022 hoe de fysieke leefomgeving wordt gebruikt en ingericht. Zoals je wellicht al gelezen hebt in deze blog van Robbie, gaat het hier om de grootste wetswijziging sinds de grondwet. 

De voorbereiding op de Omgevingswet vraagt een flinke inspanning van overheden, en is veelal in volle gang. Van visievorming en beleidsformulering tot vergunningverlening en verkeersbesluiten: iedere verkeerskundige en planoloog en dus ook iedere medewerker van Mobypeople krijgt er mee te maken. Maar niet al onze medewerkers zijn direct betrokken bij de invoering. Ze hebben wel van de wet gehoord en dat roept vragen op: Wat is er nieuw aan? Wat verandert er voor mij? Moet ik nu iets doen?

Kennisdeling Ruimtemeesters

Hoog tijd dus om die vragen te beantwoorden. Om iedereen op het gewenste niveau te krijgen hebben wij onze collega’s van het ruimtelijke advies en detacheringsbureau Ruimtemeesters gevraagd om een presentatie te geven over de ins- en outs van de Omgevingswet. 

Ron Visscher legde de link tussen de Omgevingswet en het werk als beleidsadviseur verkeer. Hij trok een mooie parallel tussen de Omgevingswet en shared space. Met minder regels en bureaucratie wil de overheid meer ruimte bieden voor de gebruikers. Dit kan doordat de overheid zorgt voor een goede basis en vervolgens onderdelen zoals trottoirs weg te laten, gebruikers moeten binnen de gestelde kaders samen de situaties die ze tegenkomen oplossen. Er is geen recht van sterkste meer maar meer afstemming en samenwerking.

Belang omgevingsvisie voor Mobypeople

De Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier van werken. Daar waar visies en vergunningsaanvragen voorheen veelal sectoraal behandeld werden, vraagt de Omgevingswet om een integrale blik. Zo moet bij een herinrichting van een weg niet alleen gekeken worden naar de mobiliteit maar ook of er genoeg ruimte is voor groen.

Bron: VNG – Deze onderdelen van de gemeentelijke begroting hebben allemaal betrekking op de Omgevingswet.

In diverse gemeente zien we daarom ook integrale afstemmingsoverleggen, waarbij alle plussen en minnen van de aanvraag besproken en afgekaart worden. Voor onze medewerkers betekent dit dat ze niet vanachter hun bureau een antwoord geven. Maar dat ze juist in een overleg gaan met collega’s van diverse disciplines om gezamenlijk hun bevindingen toe te lichten en te bespreken. 

Zoals je je kunt voorstellen is de Omgevingswet een veelomvattend onderwerp. Later dit jaar organiseren we een omgevingstafel. We bootsen dan een een vergunningsaanvraag na. Zodat collega’s ervaren hoe ze zich kunnen en moeten opstellen in een integrale bespreking van een vergunningsaanvraag.

We zijn hier nog lang niet over uitgepraat!