Blog Dit maak je als verkeerskundige niet vaak mee

Mobypeople matcht tijdelijke behoefte aan medewerkers met de juiste vakspecialist. Die vakspecialisten zijn onze eigen mensen, maar vaak genoeg werken we samen met een zzp’er bij de invulling van een opdracht Hoe zien zij deze samenwerking? André van der Dussen vertelt.

“Op dit moment werk ik aan twee opdrachten via Mobypeople. Voor de gemeente Haarlem werk ik als verkeerskundige aan twee grote ontwikkelingen in het kader van de woningbouwimpuls. Voor de gemeente Geertruidenberg werk ik als projectleider aan de A27.”

Het is een kleine wereld

“Lang, lang geleden heb ik Koen van Neerven nog aangenomen. Toen werkte ik nog als teamleider bij de gemeente Gorinchem. In diezelfde rol kwam ik in contact met Jan Burger. Jan zat bij mij aan de andere kant van de tafel als we bij de gemeente gebrek hadden aan de juiste professional.

Ook andere mensen van Mobypeople leerde ik eerder in mijn carrière kennen. De verkeerskundige wereld is een kleine. We komen elkaar allemaal regelmatig tegen. Op die manier kwam ik ook weer met Mobypeople in contact toen ik besloot om als zelfstandige verder te gaan.”

Diverse petten op gehad

“Op dit moment werk ik via Mobypeople als projectleider voor de gemeente Geertruidenberg aan de verbreding A27. Vanaf 2001 was ik al vanuit gemeente Gorinchem bij de start van dit project betrokken. De start van een jarenlang traject

Bij de gemeente Geertruidenberg houd ik me bezig met alles wat komt kijken bij deze capaciteitsuitbreiding die voor deze gemeente ingrijpend is. Knooppunt Hooipolder wordt uitgebreid, enkele aansluitingen worden verplaatst of aangepast, de Keizersveerbrug wordt vervangen en daarbij de huidige overlast van sluipverkeer. Om dit mogelijk te maken en de overlast te beperken moet veel georganiseerd en gecoördineerd worden. Denk onder andere aan inpassingsplannen, minder-hinder plannen, grondverkoop, bestemmingsplan, verleggen kabels en leidingen én “meeliften” daar waar kansen zijn.

https://youtu.be/8uthZC3R9t4

Complex door de vele belangen

“Wat vaak onderschat wordt is het aantal stakeholders dat komt kijken bij een project als dit. Als projectleider ben ik wekelijks in contact met onder andere burgers, Rijkswaterstaat, de gemeente, diverse belangengroepen, Waterschap en de vervoersorganisaties in de regio. Om er maar een paar te noemen. Iedereen heeft een mening, een belang en wil graag gehoord worden. 

Daarnaast zijn er ook de technische uitdagingen. De “winkel verbouwen en openhouden” kan niet zonder gevolgen. Wetende dat het een forse verbouwing is. Het gehele traject Houten – Hooipolder betreft bijna 50 km. inclusief de vervanging van 3 bruggen.  Alles bij elkaar is dit één van de grootste infraprojecten van de afgelopen jaren in Nederland.”

Mooi en zichtbaar werk

“Een snelweg ligt er niet voor een paar jaar. Nee, die ligt er al gauw voor een jaar of vijftig. Als verkeerskundige krijg je daarom niet heel vaak de kans om ‘even’ een knooppunt en een brug te vervangen. 

Werken aan verkeer is mooi werk, het is ook heel zichtbaar. Als ik op een verjaardag praat over het werk dat ik doe kan iedereen zich er ook wel iets bij voorstellen. En aan de andere kant merk ik dat mensen onderschatten wat er allemaal bij komt kijken.”

We zijn nog lang niet klaar

“Projecten duren jaren. Het plan is in de periode 2007 – 2019 gemaakt. Het zogenaamde tracébesluit volgde in 2020 en de realisatie start in 2023. Uiteindelijk wordt de aangepaste A27 opgeleverd tussen 2029 en 2031.

Op dit moment zijn we bezig met het bestemmingsplan. Waar de kabels en leidingen komen te liggen, welke grond verworven kan worden en hoe we omgaan met natuurcompensatie. Ook moeten we na gaan denken over het aanpassen van aansluitende wegen. Als gemeente moet daar een eisenpakket voor opgesteld worden zodat alles perfect op elkaar aansluit en het verkeer door kan lopen.”

Ga je voor een korte heftige of langdurende zeurende pijn?

“Dat de infrastructuur rondom Geertruidenberg zo ingrijpend aangepakt wordt, geeft al aan dat de huidige doorstroming verre van optimaal is. Lees, er is structureel sluipverkeer dat Knooppunt Hooipolder probeert te vermijden en leidt tot leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de woongebieden of op schoolfietsroutes. Tijdens de lange werk-in-uitvoering-fase zal de doorstroming nog minder zijn en de druk op de sluiproutes toenemen.

Tussen de gemeente die de belangen van de omgeving behartigd en Rijkswaterstaat die een werk moet realiseren ontstaan moeilijke dilemma’s en keuzes.

Ik vergelijk het wel eens met een verbouwing aan het huis. Gaan we eerst de keuken verbouwen of eerst de badkamer? Of doen we het tegelijk? Als we het tegelijk laten doen dan kunnen we misschien beter een lang weekend weg. Dit moeten we wel zelf betalen, want dat kunnen we niet verhalen op de aannemer. Die vindt het namelijk niet nodig.

Met andere woorden, beide partijen kunnen de gevolgen niet geheel naar de ander schuiven. Wat is redelijk en wat mag je van de ander of omgeving verwachten dat acceptabel is.

Er is geen foute keuze, maar er moet wel een keuze gemaakt worden die je kunt uitleggen. Ga je dan voor een korte heftige of een langere zeurende pijn.”

Een mooie puzzel die nog jaren duurt

“Iedere stakeholder heeft zijn eigen manier van werken en communiceren. Bij de gemeente werken we jaren vooruit, wij weten wat eraan gaat komen én hebben we te maken met de politiek. Voor de burger en bedrijven wordt het pas interessant als het concreet is en hebben veelal eigen specifieke belangen. Daarom is het belangrijk om op het juiste moment met elkaar in gesprek te gaan. Dat is ook onderdeel van mijn rol om op het juiste moment de juiste mensen erbij te betrekken.”

Samenwerken vraagt om een tweerichtingsrelatie

“Het is zonde om de kennis die ik opdoe tijdens dit project alleen voor mezelf te houden. Daar heb ik onlangs met Jan over gebrainstormd. We vinden het namelijk allebei gezond om onze samenwerking te zien als een tweerichtingsrelatie. 

Ik profiteer van Mobypeople die voor mij op jacht gaat naar mooie opdrachten. Aan de andere kant vind ik dat Mobypeople mag profiteren van mijn kennis. Daarom is het interessant om niet alleen kennissessies te organiseren intern, maar ook met de externe schil aan zelfstandigen. Dat geeft Mobypeople een beter beeld van verschillende mensen en skills en daarnaast is kennis er om gedeeld te worden.”