Blog Verkeerskundig advies in 4 uur: GOW30 in Zwolle

In de wijk Stadshagen in Zwolle verandert een GOW50 binnenkort in een GOW30. In een speciale sessie keken onze verkeerskundigen alvast naar de mogelijkheden in deze situatie. Bjorn Blink, gedetacheerd als Verkeerskundig Adviseur bij de gemeente Zwolle, vertelt hier meer over. 

Als wijkverkeerskundige in de nieuwbouwwijk Stadshagen, was het een logisch besluit om me alvast over dit project te buigen. 

De Gemeenteraad heeft besloten om op een traject van drie wegen een verlaging van de maximumsnelheid toe te passen en hier de weginrichting op aan te passen. Nu is het nog een GOW50 en het zal een zogeheten GOW30 moeten worden. Het project binnen de gemeente Zwolle moet nog opgestart worden, maar om alvast een idee te krijgen vanuit verkeer besloot ik er een 4-4-4 sessie aan te wijden. Als een soort ‘voorwerk’ voor het daadwerkelijke project. 

In 4 uur buigen 4 verkeerskundigen van Mobypeople zich over een vraagstuk en leveren een beknopt adviesrapport van 4 pagina’s op. Een echte snelkooksessie, zoals Rik het al eens eerder noemde. Een mooie manier om alvast een idee te krijgen bij dit grote project dat de komende jaren op stapel staat.

Nog geen landelijke richtlijn

Ik heb mijn collega’s Daan, René en Simon uitgenodigd in het wijkcentrum van Stadshagen. 

Daan kon vanuit zijn ervaring met verkeerskundig ontwerp goed meedenken. René zat er voor de ervaring als senior verkeerskundige, en Simon sloot aan omdat hij als junior de meest open blik heeft. Daarbij is het een voordeel dat hij uit Zwolle komt, en de stad dus goed kent. 

Ook het gedachtegoed van de gemeente is Simon welbekend. Als Wereldfietsstad stimuleert de gemeente het fietsverkeer. Als je in de stad woont, dan weet je dat er veel aandacht voor de fiets is. Dat is ook zeker iets om rekening mee te houden in dit project. 

Het interessante hieraan is dat er voor de GOW30 nog geen landelijke richtlijn is. Voor heel veel andere wegen is die er al wel, maar dit is nog een relatief nieuw soort weg, die richtlijn bestaat nog niet. Dat maakt het verkeerskundig een interessante casus. Ook voor de andere gedetacheerden vanuit Mobypeople door het hele land. 

Aanbevelingen

Onze belangrijkste aanbeveling is dat we niet het hele traject als één weg moeten beschouwen. Onderscheid maken in verschillende delen van de weg is juist belangrijk. Zo zijn er lange, rechte stukken waar je eventueel veel aan snelheidsbeperking moet doen. 

Bijvoorbeeld door de lange zichtlijnen weg te nemen met beplanting. Lange zichtlijnen kunnen er namelijk voor zorgen dat verkeer harder gaat rijden dan wenselijk is.

En ook bij oversteekplekken kan groen toegepast worden om automobilisten te dwingen om rustiger te gaan rijden.  

Kennis van Mobycon

Wat betreft de inrichting van de weg zelf hebben we deels gebruik gemaakt van de kennis en kunde van onze zusterorganisatie Mobycon. Mobycon heeft al enkele projecten gedaan in het land met een snelheidsverlaging van 50 naar 30 km/u. Daarnaast denkt Mobycon op landelijk niveau mee over de te vormen richtlijnen en wenselijke vormgeving. In de  4-4-4 sessie konden we deze voorbeeldprojecten goed gebruiken als referentie. 

De reacties van de gemeente Zwolle zijn heel positief. Ik zie het als voorwerk voor het echte project dat ongeveer na de zomer van 2022 van start gaat. Ik heb nu al een idee bij de situatie, dat is ook voor mijn collega’s bij de gemeente interessant. Het biedt ons een snelle start. 

De 4-4-4 sessie is onderdeel van het Klant als Partner Programma van Mobypeople. In deze blog noemt Jan Burger 5 kenmerken die een klant tot partner maken.