Blog 5 kenmerken die een klant tot partner maken

Stamklant, huisleverancier, preferred supplier, partner. Er zijn verschillende termen om een speciale relatie met een klant te duiden. Maar wat maakt die relatie dan zo speciaal? In deze blog noemt Jan vijf kenmerken die een partnerschap onderscheiden van een opdrachtnemer- opdrachtgever relatie.

Als accountmanager heb ik veelvuldig contact met onze klanten. Daar zitten klanten tussen die we al lang kennen of waarbij we ook op andere vlakken meedenken dan alleen het detacheringsvraagstuk. Kortom; waar we een speciale relatie mee hebben. 

Maar wat maakt die relatie zo speciaal? En hoe weet je dat de liefde van twee kanten komt? Volgens mij zijn er vijf kenmerken die een partnerschap onderscheiden van een opdrachtnemer- opdrachtgever relatie. 

1. Onbaatzuchtig 

Wanneer je onbaatzuchtig bent, ben je niet uit op eigen voordeel. Wat mij betreft is dat de belangrijkste voorwaarde voor een partnerschap. Daarmee haal je namelijk de zakelijkheid – en dus een bepaalde afstand en hiërarchie- uit de relatie. 

Zo heeft Mobypeople inmiddels kosteloos verschillende strategische personeelsbijeenkomsten bijgewoond en voorgezeten op verzoek van de klant. We spraken met het hele team verkeer over taken en manuren versus ambities en competenties. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen doet wat hij of zij leuk vindt en waar hij of zij goed in is? 

Tijdens deze bijeenkomst delen we ook onze ervaringen bij andere klanten. Ontzettend leuk om te doen. Het zou prima kunnen dat de klant na afloop van de bijeenkomst besluit om extra capaciteit in te huren of aan te nemen. Maar veel vaker blijft het team intact en gaan ze met nieuwe energie aan de slag. Geweldig. Commercie speelt op die momenten even geen rol van betekenis. Geloof me, dat voelt de klant ook.

2. Kwetsbaar 

Je kwetsbaar opstellen is de sleutel naar respect en gelijkwaardigheid. Laat merken dat je ergens mee worstelt. Leg het probleem op tafel. Dit heeft een sociaal en praktisch voordeel. 

Sociaal gezien kom je dan tot de beste gesprekken. Je nodigt de ander uit om het veilige pad te verlaten. Er ontstaat een band. Door je kwetsbaar op te stellen, neem je natuurlijk een risico. Maar heel vaak wordt dat juist gewaardeerd en beantwoord met eenzelfde mate van kwetsbaarheid en openheid. 

Het praktische voordeel is minstens zo belangrijk. Door de kern van een probleem te raken, kom je ook tot de kern van een oplossing. Je wordt écht en structureel geholpen. Het gaat er vaak niet om wat het probleem op dat moment is. Het gaat om de problemen daaronder en daarvoor. Die worden ook opgelost. 

Zo nodigen we onze klanten uit om eerlijk en open te zijn over capaciteitsvraagstukken. Dat kunnen huidige situaties zijn, maar zeker ook problemen die mogelijk gaan spelen. Want als wij al vroegtijdig weten waar een gat gaat vallen, kunnen we er voor zorgen dat we de beste professional beschikbaar hebben. Tegelijkertijd zijn wij eerlijk en open over de kansen voor het invullen van  een vacature en over de kracht en ontwikkelpunten van de professional die we voordragen.

3. Kennis delen 

Kennis zorgt ervoor dat je beter en sneller kunt inspelen op veranderingen. Gesprek met onze klanten gaan niet (alleen) over de vacature die is uitgezet. We hebben het ook over verkeerskundige ambities, de opbouw van het team verkeer, de politieke kleur van een gemeente, de achtergrond van de gesprekspartner. 

Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat de klant weet wie Mobypeople is, waar wij voor staan en waarom we doen wat we doen. Het bureau achter de inhuurkracht moet er toe doen. In ons vak is kennis essentieel voor de kwaliteit van dat wat we uitdragen en doorsturen. Daar nemen we onze klanten graag in mee.

4. Eenzelfde kijk

Bovenstaande kenmerken worden minder relevant als we anders naar dingen kijken. Mobypeople heeft de tijdelijke inzet van verkeers- en vervoerkundige professionals omarmd als een structurele meerwaarde voor alle verkeerskundige teams van onze klanten. 

Daar ligt ons onderscheidende vermogen. Je wordt niet alleen voorzien in extra capaciteit om reguliere werkzaamheden en druk bij projecten op te vangen. Je krijgt een professional met een frisse en soms eigenwijze blik op de wereld van verkeer. Eentje die kritische vragen durft te stellen, maar ook oplossingen aandraagt. Die ervaringen bij andere klanten deelt en tijdens de inzet altijd terug kan vallen op zijn 25 andere verkeerskundige collega’s binnen Mobypeople

Gelukkig zien klanten die meerwaarde. Die eigenwijze blik en kritische kijk zijn juist redenen om te kiezen voor de professional van Mobypeople.

5. Blijven verrassen

Iets extra’s doen zonder enige verwachting. Omdat je vindt dat je partner dat verdient. En stiekem ook omdat je daarmee kan laten zien wat je nog meer in huis hebt. 

Wij betrekken onze partners bij verschillende activiteiten buiten de opdrachten om, bijvoorbeeld bij een incompany training. Er zit geen routine in. Juist niet. We doen het omdat we dat leuk vinden en omdat we denken dat we er allebei beter van worden. Zie het als een blijk van waardering voor het waardevolle partnerschap.

 Hieronder vind je een sneak preview van onze activiteiten. Lijkt het je leuk om deel te nemen of wil je meer informatie? Dan help ik je graag verder

Hopelijk zien we elkaar binnenkort!