Blog Van gratis advies naar een kruispunt zonder fietsongevallen

Op een minirotonde in Harderwijk gebeuren veel fietsongevallen. Mobypeople schreef een advies om hier een veilige T-kruising van te maken. Dit deden ze met de 4-4-4- methode binnen ons ‘Klant als Partner’ programma. Rik geeft uitleg over deze specifieke opdracht.

“Wij willen bij onze opdrachtgevers bekend staan als partner. Niet sec als leverancier. Wij willen meedenken en adviseren, niet reageren en afwachten. Nog specifieker willen we onze verkeerskundige kennis en ervaringen sterker uitdragen als organisatie. Daarom hebben we het Klant als Partner programma opgezet. Dit programma bestaat uit vier gratis activiteiten. Activiteiten die we uitvoeren buiten een detachering om. Voor de gemeente  Harderwijk gaven we gratis advies over een minirotonde die maatschappelijk veel onrust veroorzaakt.”

Laat ons maar eens kijken

“Ik zat al op een opdracht bij Gemeente Harderwijk en hoorde in de wandelgangen over de minirotonde die voor veel ongelukken en onrust zorgde. Er hadden al verschillende verkeerskundigen naar gekeken, maar nog steeds was er geen oplossing gevonden. Ik dacht meteen aan het Klant als Partner programma en riep: ‘Laat ons maar eens kijken.’

Zo gezegd zo gedaan. Als buitenstaander kijken wij met een frisse blik naar de situatie en nemen wij argumenten als ‘dat wil die niet’ of ‘dat is al een keer genoemd’ niet mee als bagage.”

4-4-4 Methode

We vlogen het probleem aan volgens de 4-4-4 Methode. Met vier personen werken we vier uur  aan de opdracht om vervolgens een adviesrapport van vier pagina’s op te leveren. 

Vanuit mijn rol als kenniscoach zag ik deze opdracht als een mooie kans om deze uitdaging aan te vliegen met een divers team:

  • Maarten van Loenen als senior adviseur. Maarten is de laatste tijd veel bezig geweest met vraagstukken over parkeren. Dit vraagstuk over verkeersveiligheid was een mooie gelegenheid om zijn kennis te verbreden.
  • Daan Luiten als medior adviseur. Voor Daan was dit de perfecte situatie om zijn ontwerpambities op los te laten.
  • Bjorn Blink als junior adviseur. Bjorn heeft ambitie. En dit was een mooie case om te zien waar hij staat qua ontwikkeling.

Ons advies voor Harderwijk

“Het advies van vier pagina’s werd uiteindelijk een advies van zes pagina’s. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar een structurele oplossing, maar ook naar kleine maatregelen die de huidige situatie al iets zou verbeteren. De zogenaamde ‘no regret’ maatregelen.

Het zicht verbeteren bijvoorbeeld of de bebording opfrissen. Met relatief kleine maatregelen kan de  situatie al iets verbeterd worden, zodat ondertussen aan een structurele oplossing gewerkt kan worden.

Structureel adviseren we om de minirotonde om te bouwen tot T-kruising. Daarmee worden fietsers beter zichtbaar voor automobilisten. Het hele kruispunt wordt overzichtelijker voor verkeersdeelnemers.”

Win win win

“Gemeente Harderwijk had dit vraagstuk ook bij een adviesbureau kunnen leggen. Sterker nog, dat waren ze ook van plan. Nu hebben ze dankzij het Klant als Partner programma een gratis een goed advies gekregen in een snelkooksessie.

Ze hebben het advies gebruikt om subsidie aan te vragen. En ze zijn zelfs zo enthousiast dat Bjorn het plan aan de wethouder mag presenteren.

De 4-4-4 Methode zorgt in korte tijd voor een goede oplossingsrichting. De gemeente moet nu zelf nog wel aan het werk, maar de richting ligt er.

Voor Bjorn, onze junior in het projectteam is dit een mooie kans om te shinen. Voor het eerst bij een voor hem onbekende wethouder aan tafel zitten om een dergelijk advies te presenteren. Het is fijn dat onze frisse blik wordt gewaardeerd. Advies dat leidt tot blijvend resultaat. ”

Ook in de gemeente Zwolle hebben we een 4-4-4 advies gegeven.
Lees er hier meer over