Blog Over de belangen en de toekomst van verkeersbesluiten

Een wegbeheerder neemt een verkeersbesluit als verkeerstekens of -borden wijzigen in de openbare ruimte. De overheid is verplicht om zo’n wijziging aan de openbare ruimte aan hun inwoners en belanghebbenden kenbaar te maken.

In dit artikel beschrijven Mark Wind, verkeerskundige bij Mobypeople, en Eelco Bos, adviseur mobiliteit en verkeersrecht bij Mobycon, wat er allemaal komt kijken bij het nemen van verkeersbesluiten.

Wat is een verkeersbesluit?

Een wegbeheerder, zoals de gemeente, mag in Nederland niet zomaar verkeerstekens plaatsen, wijzigen of intrekken. Verkeerstekens kunnen namelijk enorme impact hebben voor belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan de bewoners van een wijk waar de maximale snelheid verlaagd wordt.

De wegbeheerder is verplicht om een verkeersbesluit te nemen, zodat het besluit weloverwogen genomen wordt. Daarnaast zorgt het besluit ervoor dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om bezwaar en beroep aan te tekenen. Alle verkeersbesluiten zijn vervolgens te vinden op officielebekendmakingen.nl. Hier kun je je als bewoner ook voor inschrijven, dan krijg je een melding wanneer er een verkeersbesluit in de buurt is gepubliceerd. Zo blijf je op de hoogte als er iets in jouw straat verandert.

Wanneer is een verkeersbesluit nodig?

Een verkeersbesluit is nodig op plekken waar de functie van de weg verandert, zoals bij het plaatsen, wijzigen of verwijderen van verkeersborden of onderborden. Maar ook bij verkeerstekens op het wegdek zoals een doorgetrokken streep, een zebrapad of haaientanden.

Daarnaast is een verkeersbesluit nodig bij fysieke maatregelen. Maatregelen die leiden tot beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg(gedeelte) gebruik kan maken. Zoals bij het aanleggen van een bussluis bijvoorbeeld waardoor groepen weggebruikers worden uitgesloten.

Wat is het proces van een verkeersbesluit?

Een verkeersbesluit start altijd met een verkeersprobleem dat opgelost moet worden. Er wordt bijvoorbeeld teveel geparkeerd langs het trottoir, waardoor de vuilniswagen er niet langs kan. In zo’n geval kan de wegbeheerder kiezen voor een parkeerverbod.

Als eerste wordt de politie gevraagd om advies, omdat die over de handhaving gaat. Als de situatie zich op de grens van verschillende wegbeheerders bevindt, dan moet er een overleg tussen deze partijen plaatsvinden. Met al het verzamelde advies wordt het besluit genomen en gepubliceerd. Belanghebbenden hebben vervolgens zes weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Als er bezwaar is, dan vindt er meestal een informeel gesprek plaats tussen de wegbeheerder en de bezwaarvoerder om het onderhands op te lossen. Eventueel kan de bezwaarvoerder in beroep als ze er niet uitkomen. Het bezwaar wordt dan in een bezwarencommissie behandeld. Zij bepalen of het bezwaar gegrond is of niet.

Neemt iedere gemeente wel netjes verkeersbesluiten?

Zoals eerder aangegeven zijn gemeenten verplicht om verkeersbesluiten te nemen. De meesten doen dat ook netjes. Toch zijn er ook gemeenten die wijzigingen aan de openbare weg doorvoeren zonder verkeersbesluiten te publiceren.

Dat is vaak geen onwil, want ook gemeenten gaan gebukt onder personeelstekorten. Van alle verkeersbesluiten wordt er maar op zo’n tien procent bezwaar gemaakt. Je kunt je dan wel voorstellen dat dit één van de eerste taken is die geschrapt wordt. Zeker als er geen weerstand verwacht wordt op een wijziging.

Voor de gemeenten die het wel netjes willen doen ondanks een gebrek aan capaciteit bieden wij oplossingen. Vanuit Mobypeople verzorgen wij tijdelijk extra capaciteit op de plekken waar het nodig is. En met verkeersbesluiten.nl van Mobycon kunnen we het hele proces van opstellen van verkeersbesluiten uit handen nemen.

De toekomst van verkeersbesluiten

Laten we ook even vooruit te kijken naar een toekomst waarin alle verkeersbesluiten netjes genomen worden.

Met een aantal wegbeheerders kijken we bijvoorbeeld of we de verkeersbesluiten kunnen koppelen aan het beheer van het bordenarsenaal. Met deze koppeling kunnen we In het geval van een sanering waarom een bord ooit is geplaatst. Dat staat namelijk in het verkeersbesluit. Deze koppeling geeft dan input om zo’n sanering te onderbouwen.

Verkeersbesluiten spelen ook een grote rol in de digitaliseringsopgave waar gemeenten voor staan. Het is de ambitie om alle verkeersregels digitaal in kaart te brengen zodat er een overzicht is over onder andere de toegestane snelheid en waar vrachtwagens mogen laden en lossen. Door verkeersbesluiten goed te beheren hoeven wijzigingen maar één keer in het systeem aangepast te worden.

Slimme snelheidsadaptie

En als we kijken naar de verre toekomst, dan werken we vanuit verkeersbesluiten.nl en Mobycon ook samen met HR groep, die veel borden levert aan gemeenten. Samen kijken we naar een slimme koppeling tussen verkeersbesluiten en bordenherkenning. Deze samenwerking is echt voor de toekomst.

De voertuigen die nu in Europa geproduceerd worden, krijgen namelijk verplicht bordenherkenning ingebouwd. Hiermee kan het voertuig een bord langs de weg herkennen en daar uiteindelijk de snelheid op aanpassen door slimme snelheidsadaptie (ISA).

Deze slimme snelheidsadaptie zal in stapjes doorgevoerd worden. Eerst zal bijvoorbeeld het gaspedaal weerstand bieden zodat je gestimuleerd wordt om niet harder te gaan rijden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het voertuig begrensd wordt op de maximale snelheid.