Onze vernieuwde identiteit

In de dynamische wereld van mobiliteit is stilstaan geen optie. Om relevant te blijven en ons voortdurend aan te passen aan de behoeften van onze medewerkers en opdrachtgevers, hebben we bij Mobypeople besloten onze koers aan te scherpen.

Dit markeert niet alleen cosmetische veranderingen, maar ook een evolutie in wie we zijn en waar we voor staan. In dit artikel delen we met trots enkele van de subtiele accentverschuivingen in onze missie, rol en kernwaarden, die het fundament blijven vormen voor wat er nog gaat komen.

Missie: Breng ieders talent in beweging

Onze missie bij Mobypeople is helder en ambitieus: we willen ieders talent in beweging brengen. Maar wat betekent dat precies? Het betekent dat we geloven in de kracht van mensen en in hun vermogen om de mobiliteitswereld te veranderen. 

Onze missie is niet alleen gericht op het nu, maar ook op de toekomst. We willen dat onze medewerkers de regie nemen over hun eigen toekomst en hun kennis en passie delen met anderen. Voor opdrachtgevers betekent dit dat ze kunnen profiteren van het waardevolle talent dat we bieden. Dit talent draagt bij aan de ontwikkeling van de verkeerskundige afdelingen van onze klanten, waardoor ze hun verkeerskundige ambities kunnen realiseren – een positieve ontwikkeling voor managers. Tegelijkertijd stimuleren we het talent op die afdelingen, wat gunstig is voor de directe collega’s.

Mobiliteit is meer dan alleen fysieke verplaatsing; het is een manier om vooruitgang en vernieuwing te stimuleren.

Onze rol: Partner in groei en ontwikkeling

Wij zijn de partner zijn in groei en ontwikkeling, of je nu deel uitmaakt van ons team of een gewaardeerde opdrachtgever bent. We geloven in betrokkenheid als drijvende kracht achter vooruitgang. 

Dit betekent dat we ons inzetten om samen te werken aan de doelen en ambities van onze medewerkers en opdrachtgevers. We willen niet alleen succes bereiken; we willen dat succes delen, vieren en verspreiden.

Kernwaarden: Fris, Vooruitstrevend, Betrokken

Onze kernwaarden zijn de leidraad voor ons gedrag en onze beslissingen. Ze vormen de ruggengraat van onze cultuur en bepalen hoe we ons werk doen.

Fris: Bij Mobypeople zijn we altijd op zoek naar nieuwe perspectieven en ideeën. We omarmen verandering en dagen de status quo uit. Deze frisse blik is wat ons onderscheidt en ons in staat stelt om voortdurend te evolueren.

Vooruitstrevend: We moedigen iedereen aan om te investeren in zichzelf, nieuwe uitdagingen aan te gaan en continu te groeien. Onze drang naar vooruitgang stimuleert ons om voortdurend te evolueren en te blijven leren.

Betrokken: Betrokkenheid betekent dat we luisteren, begrijpen en handelen. We streven ernaar om het probleem achter het probleem te begrijpen en bouwen sterke relaties op met onze medewerkers en opdrachtgevers. We zitten midden in de mobiliteitswereld en maken deel uit van de oplossing.

Onze identiteit in beeld

Bij Mobypeople kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Onze herijking is niet alleen een vernieuwing van ons merk, maar ook een bevestiging van onze toewijding aan groei, ontwikkeling en vooruitgang in de mobiliteitswereld. We nodigen iedereen uit om samen met ons dit avontuur aan te gaan en ieders talent in beweging te brengen.