Interview Mensen boven papierwerk: Bart Schenkel’s Visie op Teamdynamiek en Talentacquisitie”

Bij Mobypeople duiken we graag in de denkwijze van professionals die het landschap van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling vormgeven. Recent spraken we met Bart Schenkel, manager ruimtelijke en economische ontwikkeling bij de gemeente Smallingerland. Bart’s perspectief op de arbeidsmarkt en teamvorming biedt een frisse kijk op hoe we de uitdagingen in onze sector kunnen navigeren.

“Ik doe liever zaken met mensen en niet met formulieren,” vertelt Bart. In plaats van vast te houden aan een rigide lijst van eisen, spreekt Bart met kandidaten om te ontdekken wat hij echt zoekt. “Je weet pas echt wat je zoekt als je kandidaten spreekt. Je kunt wel al je eisen opschrijven, maar dan weet je zeker dat je die persoon niet gaat vinden. Zeker in de huidige arbeidsmarkt,” voegt hij toe.

Mobiliteit in een breder spectrum

Bart trekt de focus breder dan alleen mobiliteit. Hij illustreert dit met een voorbeeld uit Drachten: “Het gaat niet alleen om minder auto’s en meer fietsen. Het gaat ook om minder hittestress, een gezelliger centrum en waterafvoer.” Bart benadrukt dat een mobiliteitsexpert zich ook in deze aspecten moet kunnen verdiepen en koppelingen moet kunnen maken.

Diversiteit verrijkt het team

Bij het samenstellen van zijn team kijkt Bart naar meer dan alleen vaardigheden. “Tegenspraak is ook goed. Een mix van karakters draagt bij aan een sterker team. Als je al heel lang iets samen doet, dan ontstaan er niet alleen maar constructieve patronen. Het is daarbij belangrijk om breder te kijken dan alleen de functie,” deelt Bart.

Een flexibele kern

Bart erkent een verschuiving in de balans tussen vaste medewerkers en ingehuurde krachten. “Vroeger was de heilige graal om zoveel mogelijk mensen vast in dienst te hebben. Zo werkt het niet meer. Nu hebben we een vaste kern met een flexibele schil er omheen voor tijdelijke kennis of expertise. Zoals Rik, die ons tijdelijk ondersteund met zijn expertise,” legt hij uit.

Voortdurende ontwikkeling

Bart moedigt zijn team aan om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen en technologieën. “Je bent zelf inhoudelijk professional. Collega’s die opleidingen of cursussen willen volgen krijgen daar ruimte voor,” zegt Bart. Hij organiseert ook regelmatig uitstapjes naar andere gemeenten om van elkaar te leren en verschillende perspectieven te verkennen.

Aanpakken van arbeidsmarktuitdagingen

Bart deelt openlijk de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd op de arbeidsmarkt. “Boeien en binden is een uitdaging: arbeidsvoorwaarden en kun je de functie langdurig uitdagend houden? De complexiteit van de opgave maakt het werk moeilijker, maar ook interessanter” zegt Bart, terwijl hij benadrukt dat het hebben van de juiste tools en mensen cruciaal is om richting te geven en een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn. “Daarom is het fijn om te kunnen schakelen met een partij als Mobypeople.”