Hinke Swaans - HR-adviseur

Als hr adviseur bij Mobypeople ben ik verantwoordelijk voor het binden en boeien van onze medewerkers. Het voordeel voor mij is dat er nog weinig hr beleid was, dus dat ik op allerlei vlakken mag adviseren. Intern hebben we een klein team, waardoor de impact die je hebt groot is. Dit werkt in positieve zin door op onze collega’s die aan het werk zijn bij onze opdrachtgevers.

Wat ik het leukste vind aan het werken bij Mobypeople is dat we mensen echt iets kunnen bieden, bijvoorbeeld als we een sollicitatiegesprek voeren. We kennen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals een leaseregeling en scholingsregeling. Daarnaast komen we vaak bij elkaar met het hele team om kennis te delen, trainingen te volgen, organisatorische zaken te bespreken en om input vanuit de medewerkers op te halen voor ons hr beleid. En natuurlijk hebben we ieder jaar gezellige uitjes!

Ik werd erg enthousiast van de resultaten van het laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek. We scoren heel hoog op persoonlijke aandacht voor onze medewerkers. Onze cultuur wordt vooral omschreven als informeel en open. Dat is precies wat we willen en daar ben ik enorm trots op!

Ik hoop nog lang deel uit te mogen maken van Mobypeople en ik zal mij altijd in blijven zetten om te zorgen dat onze medewerkers het naar hun zin hebben bij onze organisatie.

Lees verder