Blog Een frisse blik op het fietsbeleid van gemeente Westland

Fietsen wordt steeds populairder en daarom is het belangrijk dat gemeenten een duidelijk fietsbeleid hebben. Maar wat houdt zo’n beleidstuk precies in? In dit artikel gaat Mark in op het fietsbeleid van gemeente Westland. Het huidige beleid stamt uit 2006 en is toe aan vernieuwing. Het artikel eindigt met Marks visie op het fietsbeleid. 

In die tijd maakten we nog niet zoveel fietskilometers als nu en al helemaal niet met e-bikes, bakfietsen en speed pedelecs. Je kunt je voorstellen dat de infrastructuur achterloopt. Daarom worden er in het nieuwe fietsbeleid verbeteringen voorgesteld, die zorgen voor een robuuster netwerk en meer verkeersveilige omgeving. 

Wat is een fietsbeleid eigenlijk?

In het fietsbeleid wordt een visie beschreven over hoe er gefietst wordt in een gemeente. Wat de wensen zijn betreffende verkeersveiligheid en hoeveel ruimte de fiets krijgt in het straatbeeld. Waar er verbindingen ontbreken om het netwerk completer te maken en welke mate van comfort we fietsers willen bieden.  Aansluitend daaraan bepalen we ook welke maatregelen nodig zijn en wat die gaan kosten.

Het fietsbeleid bestaat dus vaak uit twee delen. Het eerste deel is het beleidsstuk waarin de huidige en de gewenste situatie staat beschreven. Deel 2 van het beleid is een maatregelenpakket. Deze maatregelen zijn de basis voor projecten voor de komende vijf tot tien jaar.

Hoe ziet het fietsbeleid in gemeente Westland eruit?

Het fietsbeleid in de gemeente Westland stamt uit 2006 en is nodig aan vernieuwing toe. Je kunt je voorstellen dat er de afgelopen jaren veel is veranderd. Zo zijn er veel verschillende fietsers bij gekomen op het fietspad. Ook is de verscheidenheid aan verschillende fietsen sterk toegenomen. Denk maar aan bakfietsen, racefietsen, e-bikes en speed pedelecs. Er wordt tegenwoordig meer gefietst en daar is de infrastructuur van de gemeente niet altijd op berekend.

‘Praktische aanpassingen aan de infrastructuur hebben direct impact op de verkeersveiligheid’

Zo zien we dat de verbindingen niet altijd aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om overal met de fiets te komen. En als er wel fietsroutes zijn, dan zijn ze niet altijd goed vastgelegd en gedefinieerd. In het fietsbeleid willen we het daarnaast hebben over goede fietsroutes vanuit de kernen naar het strand. 

Maar ook over snelfietsroutes naar Delft, Rotterdam en Den Haag. Met een e-bike zou je dan binnen een half uur in het centrum van Den Haag moeten kunnen zijn. Zulke fietsafstanden maken van de fiets een goed alternatief voor de auto. Die modal shift was in 2006 nog minder sterk aan de orde: minder auto, meer fiets. Zeker voor de gemeente Westland, waar door een zeer stevige bebouwingsgraad (zo’n 90% van het totale oppervlak in de gemeente is in gebruik door woningen, glastuinbouw, water en bos).

Naast ontbrekende verbindingen moeten ook de huidige verbindingen onder de loep genomen worden. De fietspaden zijn soms te smal en niet comfortabel omdat het tegelfietspaden zijn. Dit zijn heel praktische zaken die we de komende tijd aan moeten pakken.

Over Marks frisse blik op het fietsbeleid 

“Ik werk nu ruim 2,5 jaar aan verschillende opdrachten bij de gemeente Westland. Het fietsbeleid stond al een tijdje op de planning, maar werd door omstandigheden vertraagd, ik heb er zin in om hier dit jaar mee aan de slag te gaan. 

fietsers e-bike fietsbeleid

Er is een hoop te winnen voor de gemeente door de huidige infrastructuur te verbeteren. Door kruispunten aan te pakken bijvoorbeeld en bochten ruimer te maken voor de hogere snelheden waar tegenwoordig mee gefietst wordt. Deze praktische aanpassingen hebben ook direct impact op de verkeersveiligheid. 

Zo laait om de zoveel tijd de discussie over het verplichten van fietshelmen op. Dit keer door de toename van verkeersslachtoffers vorig jaar. Doktoren roepen dan dat fietshelmen verplicht moeten worden, maar mijn ervaring is dat verplichtingen juist averechts werken. Het SWOV heeft dit ook onderzocht en vastgesteld dat het dragen van een helm wel helpt in het voorkomen van letsel, maar een verplichting draagt niet bij aan de acceptatie daarvan. Ik zie daarom allereerst meer winst in het aanpassen van de infrastructuur. Door kruispunten beter in te richten, bijvoorbeeld of door de maximaal toegestane snelheid voor auto’s te verlagen, in combinatie met aanpassingen aan de weg.

Een drempel die we nog over moeten voor het fietsbeleid van gemeente Westland is de samenwerking met buurgemeenten Delft en Den Haag. Helaas staan de snelfietsroutes richting die steden voor nu even on hold. Voor deze verbindingen moeten we nog een paar keer met elkaar om tafel. Maar ondertussen kunnen we verder met de rest van de plannen.” 

Heb je ook ervaring als verkeerskundige en wil je (weer) aan de slag? Dat kan bij ons!
➡️ Check deze vacature ⬅️