Blog Proactief, de fiets en bedrijfsontwikkeling: De dag van Mark

Mark is beleidsadviseur verkeer en werkt momenteel aan een opdracht voor de gemeente Westland. Hij heeft het thema parkeren even geparkeerd en werkt nu aan projecten rondom de fiets en het buitengebied van Westland. Hier vertelt hij over zijn werkdag.

Hoe ben je deze werkdag begonnen?

“Ik heb eerst de kinderen naar school gebracht. Daarna heb ik ontbeten, een kopje koffie gedronken en mijn mail gecheckt. Vaak ga ik vanaf negen uur een overleg in en anders werk ik aan een van mijn projecten. Met name maandag en dinsdag staan vaak volgepland met vergaderingen.”

Waar werk je op dit moment aan?

“Sinds januari vorig jaar werk ik vier dagen in de week voor de gemeente Westland. Ik heb aangegeven dat ik graag andere dingen wil doen dan ik hiervoor deed bij de gemeente Gorinchem. Toen was ik vooral bezig met parkeren. Nu werk ik meer aan projecten rondom de fiets. Dit is ook een van de redenen waarom ik bij Mobypeople zit, de afwisseling in werkzaamheden en werkplek. Iedere gemeente is uniek.

Binnen ons team hebben we een onderverdeling gemaakt van de gemeente. De centra van dorpen, woonwijken en het buitengebied. Ik houd me bezig met het buitengebied van Westland. Dit is volgebouwd met kassen, dus ik ben veel bezig met bedrijfsontwikkeling die daar plaatsvindt. Zoals de ontwikkeling van een bedrijventerrein tussen Maaswijk en Naaldwijk. Daarnaast houd ik me bezig met de thema’s fiets en ov.”

Lijkt zo’n afwisselende werkdag in de verkeerskunde jou ook wel iets?
Dan is deze vacature op jouw lijf geschreven!

Waaruit blijkt jouw frisse blik bij Mobypeople?

“De dingen die je oppakt, ziet en leert bij de gemeente kun je weer toepassen bij de volgende gemeente waar je heen gaat. Zoals een werkwijze waar ze misschien nog niet mee bekend zijn. Dat is voor mij wel de frisse blik.”

Wanneer deed je voor het laatst iets nieuws?

“Bij de gemeente Westland werken we met een adviesdocument dat wij toepassen vanuit verkeer voor alle bouwplannen. Hier heb ik nog nooit eerder mee gewerkt. Hiermee bekijk je heel integraal vanuit verschillende invalshoeken een bepaalde ontwikkeling en dat geeft je een beetje houvast in het beoordelingsproces van een ontwikkel aanvraag.

Fietsen is een relatief nieuw verkeerskundig thema voor mij. Gelukkig hebben we binnen Mobypeople een individueel opleidingsbudget. Ik heb dat ingezet voor een cursus waarin je verschillende aspecten rondom de fiets leert kennen, zoals ontwerp, data en fietsparkeren. Dit helpt me in mijn kennisontwikkeling.

Vorig jaar ben ik bezig geweest met een plan van aanpak en vanaf begin dit jaar ga ik inhoudelijk aan de slag met het fietsbeleid in Westland.”

Wat maakt jou een goede verkeerskundig adviseur?

“Ik denk dat ik inmiddels aardig wat ervaring meebreng. En daarnaast probeer ik altijd proactief een probleem aan te pakken. Ik wacht niet te lang met actie ondernemen, zoals het inwinnen van informatie. Dit helpt de gemeente in het bespoedigen van processen.”

Waar kunnen we iets van jouw werk ervaren?

Voor mijn eerste opdracht in Nijkerk heb ik een systeem opgetuigd om de toegang tot het centrum te reguleren aan de hand van een geslotenverklaring en camera controle. De geslotenverklaring is een verkeersbord dat aangeeft dat een bepaald gebied of een bepaalde rijrichting verboden is voor verschillende typen van verkeer. In dit geval is het centrum van Nijkerk alleen bereikbaar voor ontheffinghouders. Met camera’s worden kentekens gecontroleerd. Je krijgt een waarschuwing of boete als je geen ontheffing hebt.”

Waar kijk je naar uit vandaag?

“Weer eens een fysiek overleg met collega’s. Het is fijn om even bij elkaar te zitten om over een tekening te kunnen buigen. Daarnaast toetsen wij regelmatig bouwplannen. Dat vind ik leuk om tussendoor op te pakken.

Businesspark Honderdland is een lange termijn project waar ik aan werk. De schaalgrootte maakt het interessant. Alle onderwerpen komen voorbij. Van verkeersveiligheid tot doorstroming vraagstukken tot groene gevels. Echt alle aspecten en disciplines komen hier samen. Het is daarom heel leerzaam.”

Wat is jouw ambitie? Waar droom je van?

“Ik zou me graag verder willen ontwikkelen op het gebied van fietsverkeer. Dat sluit heel erg aan op het onderwerp dat ik nu bij de gemeente behandel. Daar wil ik de komende jaren nog veel meer van leren.

Het sluit ook aan op de ontwikkelingen van de mobiliteit in Nederland. Er ligt veel druk op het autoverkeer. Daarom is het interessant om te kijken welke andere vormen van verkeer je kunt benutten. De fiets is voor woon-werkverkeer vaak een goed alternatief. Daar moet veel meer aandacht voor komen.”

Hoe eindigt jouw werkdag?

De ene keer sluit ik de dag af met een overleg, de andere keer het schrijven van een beleidsstuk of het toetsen van een bouwplan.