De kracht van de 100-dagen Pitch

In een wereld waar verandering de enige constante is, biedt Mobypeople een unieke manier om organisaties te verrijken met nieuwe perspectieven: de 100-dagen pitch. Dit concept houdt in dat onze professionals, na een periode van 100 dagen in een nieuwe opdracht, hun frisse en onbevooroordeelde inzichten delen met de opdrachtgever. 

Deze aanpak is niet alleen gericht op het identificeren van verbeterpunten, maar ook op het benadrukken van sterke punten binnen de organisatie. De pitch wordt bij starters vanaf een tweede opdracht ingezet, terwijl ervaren professionals deze frisse perspectieven al vanaf hun eerste opdracht meebrengen, dankzij hun rijke ervaring. Lees verder om te ontdekken hoe deze innovatieve aanpak van Mobypeople organisaties helpt om met een frisse blik naar hun processen en cultuur te kijken, en zo ruimte voor groei en verbetering te creëren.

De waarde van een frisse blik

Onze professionals zijn getraind om snel de sterke punten en verbetermogelijkheden binnen een organisatie te identificeren. Deze vaardigheid vormt de kern van ons concept van de 100-dagen pitch: een moment waarop onze medewerkers hun waardevolle inzichten delen met opdrachtgevers.

Onze medewerkers brengen een schat aan ervaringen mee uit verschillende omgevingen, wat hen in staat stelt om snel kansen te spotten en verbeteringen voor te stellen. Deze aanpak focust zich niet alleen op grootschalige veranderingen maar ook op de kleine, doch significante aanpassingen die een organisatie ten goede kunnen komen. Hierbij houden we rekening met de bestaande werkzaamheden en de cultuur van de organisatie.

Het proces van de 100-dagen pitch

1. Observatieperiode

Gedurende de eerste 100 dagen in een nieuwe omgeving richten onze professionals zich, naast het oppakken van hun verkeerskundige taken, op het leren kennen van de organisatie. Ze nemen deze tijd om nauwkeurig hun observaties en ervaringen te documenteren, wat essentieel is voor de voorbereiding van hun pitch.

2. Voorbereiding van de Pitch

De voorbereiding van de pitch is een samenwerking met onze kenniscoach, waaronder Rik Oppedijk. De medewerkers houden een lijst bij van opvallende observaties, die later de basis vormen voor hun presentatie.

3. Uitvoering van de Pitch

De 100-dagen pitch is het moment waarop onze medewerkers hun bevindingen delen met de opdrachtgever. Deze pitches zijn flexibel qua vorm en inhoud, afgestemd op de specifieke behoeften van de opdrachtgever.

Visie van de Kenniscoach

Rik Oppedijk, één van onze kenniscoaches, benadrukt het belang van het delen van bevindingen na circa 100 dagen. “Dit moment biedt de kans om nog frisse inzichten te delen die anders verloren kunnen gaan in de dagelijkse gang van zaken.” 

Rik moedigt zijn collega’s aan om actief observaties bij te houden en deze te delen, wat de waarde voor onze opdrachtgevers aanzienlijk verhoogt. “Bij mijn eigen opdrachten plan ik ook altijd een moment in om te reflecteren. Dit wordt altijd als heel prettig ervaren door de opdrachtgever.” 

Elke dag beter

De 100-dagen pitch van Mobypeople is een cruciaal onderdeel van onze benadering om opdrachtgevers te ondersteunen en te inspireren. Het weerspiegelt onze toewijding aan continue verbetering en onze missie om betekenisvolle inzichten te leveren.

Wil je meer weten over hoe de 100-dagen pitch jouw organisatie kan verrijken? Neem contact met Jan Burger op voor meer informatie. Ontdek de kracht van een frisse blik en ervaar hoe samenwerking met Mobypeople een positief verschil kan maken.