Blog Zelfstandig adviseur Arjan Breider over de mobiliteitsvisie en de omgevingsvisie van Gemeente Zeist

De gemeente Zeist is druk in ontwikkeling en maakt zich klaar voor de toekomst. Een van de zaken die daarvoor nodig is, is een omgevingsvisie voor de gemeente. Een toekomstbeeld over de invulling van de omgeving. Mobiliteit is een van de bouwstenen. Hiervoor wordt een aparte visie opgesteld.

Na tien jaar is het ook wel tijd voor een nieuwe visie op de omgeving en op mobiliteit. Er is de afgelopen tijd veel veranderd. En ook recente zaken zoals corona vragen om een nieuwe kijk op de situatie.

Arjan Breider woont en werkt in Zeist en is via Mobypeople als zelfstandige betrokken bij het opstellen van de mobiliteitsvisie voor de gemeente Zeist. In dit artikel lees je over de samenhang tussen de mobiliteitsvisie, de omgevingsvisie en andere visies. De invloed van corona en de impact van de nieuwe omgevingswet.

Wat is een visie?

“Een visie is een toekomstbeeld. Het is niet de waarheid, het is ook geen plan. Er zijn namelijk verschillende toekomsten mogelijk. En de gewenste toekomst bepaalt de visie voor de gemeente.

De afgelopen jaren willen meer mensen in Zeist en omgeving komen wonen. Dat zorgt voor meer mobiliteit en daarom moet er gekeken worden hoe hiermee wordt omgegaan.”

Verschillende visies

“Op dit moment zijn er vijf visies in ontwikkeling in Zeist:

  1. Omgevingsvisie – In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de (fysieke) leefomgeving voor de lange termijn vast. Deze visie heeft een duidelijke relatie met de nieuwe omgevingswet.
  2. Mobiliteitsvisie – In deze visie staat hoe we in Zeist de komende jaren willen omgaan met zaken als vervoer, parkeren, fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid.
  3. Woonvisie – Deze visie doet uitspraken over de ambities en de toekomstverwachtingen ten aanzien wonen in Zeist.
  4. Energietransitie – De energietransitie geeft invulling aan de opgave om Zeist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in 2050, energieneutraal te maken.
  5. Regionaal Economisch Profiel (REP) – Dit is een visie die gaat over de positie van Zeist in de Metropoolregio Utrecht (16 gemeenten).

De mobiliteitsvisie waar ik mee bezig ben heeft raakvlakken met alle andere visies. Mobiliteit heeft raakvlakken met diverse omgevingsthema’s (omgevingsvisie). Voor mobiliteit is energie nodig (energietransitie). Mobiliteit heeft invloed op de economie en de ruimte (REP) en waar mensen wonen is mobiliteit nodig (woonvisie). Om maar een paar voorbeelden te noemen.”

Arjan werkt als ZZP’er al een aantal jaar voor Mobypeople. “Ik zie het werken met Mobypeople echt als een SAMENwerking. We maken gebruik van elkaars kennis en kunde.”Lees hier meer over deze samenwerking.

Stevige puzzel

“Vijf verschillende visies dus, met ieder een eigen projectleider. We hebben veel contact met elkaar, want je kunt je voorstellen dat er veel raakvlakken zijn en dat er af en toe zelfs overlap is.

Daarnaast is participatie bij alle vijf de visies erg belangrijk. Er moet dus draagvlak zijn bij de bewoners en de ondernemers van Zeist. Zij hebben een stem in de toekomst. Ze moeten mee kunnen praten over de totstandkoming van de visies, zonder dat er ‘participatiemoeheid’ optreedt.

Alles samen is het een grote complexe puzzel met veel stukjes en deelnemers.”

Op naar de toekomst

“Maar deze puzzel maken we niet voor niets. We maken ons klaar voor de toekomst. Om een voorbeeld te noemen: het vorige mobiliteitsplan voor Zeist werd tien jaar geleden geschreven. Inmiddels zijn er veel uitgangspunten gewijzigd, zoals de eerder genoemde woningbehoefte in de regio Utrecht, maar ook nieuwe ontwikkelingen zoals deelmobiliteit en elektrische voertuigen.

En ook corona zet de zaken op scherp. Alles verandert in een zeer korte tijd. Door de crisis kan het zomaar gebeuren dat openbaar vervoer niet het beste vervoermiddel is. Dat het alleen nog maar gebruikt wordt voor noodzakelijke verplaatsingen. 
Corona is in veel gevallen een beperking, maar draagt wellicht ook bij aan een oplossing: meer thuiswerken, minder mobiliteitsproblemen. Iets waar we al decennia over praten maar door de huidige crisis zijn we gedwongen om er ook naar te handelen”