Blog Waarom COVID-19 zelfs invloed heeft op parkeerbeleid

Je staat er misschien niet zo bij stil, maar de coronacrisis heeft ook zijn weerslag op parkeerbeleid. Want zijn parkeergarages nog wel corona-proof? Kun je een parkeerautomaat nog wel veilig gebruiken? En hoe zit het met die knop bij de slagboom om het parkeerterrein op te komen? Mark Mallens deelt zijn kijk hierop.

Bijna alle bewoners van de gemeente Gorinchem, mijn huidige opdrachtgever, waren de afgelopen tijd thuis. Normaal is dat ongeveer de helft. Het gevolg is dat parkeerterreinen bij bedrijven leeg staan, maar de parkeerplaatsen in woonwijken en binnensteden vooral gevuld worden door bewoners. 

Er zijn misschien minder bezoekers in het centrum, maar werknemers van de detailhandel komen wel nog steeds. Dat zorgt voor extra druk op de toch al schaarse parkeerruimte in de binnenstad. Niet dat er veel onrust is, maar we zien af en toe wel meldingen voorbij komen van inwoners die vragen om extra maatregelen. Maar is het wel slim om nu aanpassingen (in beleid) door te voeren?

Verplaatsingsgedrag nu de horeca weer open is

Op dit moment denk ik van niet. We worden de laatste tijd doodgegooid met de term ‘het nieuwe normaal’. Alsof de afgelopen periode onze normen en waarden volledig overhoop zijn gehaald. Ik denk dat daar meer tijd voor nodig is. Al zullen er ongetwijfeld blijvende gedragsveranderingen zijn.

Neem bijvoorbeeld het Nederlandse verplaatsingsgedrag. Daarin is mooi te zien dat de auto, maar met name het ov, in reizigerskilometers heeft ingeleverd ten opzichte van lopen en fietsen. Het aantal autokilometers is sinds medio april echter weer langzaam met een opmars bezig. Ook nu de horeca weer open is zien we de komende tijd een opleving van bezoekers aan binnensteden. In combinatie met de nog steeds aanwezige bewoners van diezelfde binnenstad zorgt dat voor nog meer druk op bestaande plekken.

Routing voor auto’s en fietsen

Bewoners staan in de pikorde normaliter boven bezoekers van een stad, maar ook ondernemers zijn natuurlijk gebaat bij een oplevend bezoekersaantal. Het is dus zaak om dat in goede banen te leiden. Dat kan bijvoorbeeld door bezoekers van de stad naar parkeergarages of grotere parkeerterreinen te leiden, waardoor straatparkeren beschikbaar blijft voor bewoners. Een parkeerverwijssysteem of (tijdelijke) bebording kan daarbij helpen.

Ook de plekken waar veel parkeerders samenkomen, moeten goed worden ingericht. Denk aan een anderhalve-meter-markering bij betaalautomaten, extra schoonmaak van diezelfde automaten of het promoten van mobiel betalen. 

Voor fietsparkeren is het denkbaar dat een routing wordt gemaakt voor in- en uitrijden, zodat mensen elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Maar ook de overgang naar lopen en de eindbestemming moet hierin worden meegenomen.

Geen files en gratis parkeren

Uiteindelijk willen we weer terug naar een samenleving zoals we die gewend zijn. Al heb ik de hoop dat er ook blijvende veranderingen zijn. Meer thuiswerken bijvoorbeeld, waarmee de druk op ons wegennet structureel afneemt en het milieu minder wordt belast. 

Een toename van mobiel betalen kan hiervan ook een afgeleide zijn. In Gorinchem wordt er al cashless betaald. Gebruik van een parkeerautomaat is dus niet altijd meer nodig. Gemeenten waar dit nog niet mogelijk is, kunnen eventueel de mogelijkheid om cash te betalen tijdelijk uitschakelen.

Een aantal gemeenten heeft tijdelijk gratis parkeren ingevoerd om ‘drukknopbesmetting’ te voorkomen. Mij lijkt dat je daarmee een verkeerd signaal afgeeft, want parkeren blijft geld kosten. Sterker nog, de aanvullende maatregelen maken dat parkeren nu meer kosten met zich meebrengt dan normaal. Daarnaast bestaat het gevaar dat er een roep komt om parkeren dan maar permanent gratis te maken. Tijdelijk gratis parkeren lijkt me dus geen goede oplossing. Er zijn andere manieren (mobiel betalen, extra schoonmaak) om dit soort problemen te ondervangen.

Wat zeker belangrijk blijft: informeer parkeerders zo goed en adequaat mogelijk. Dat maakt de kans op naleving van regels alleen maar groter. Des te eerder kunnen we weer terug naar ‘het echte normaal’.