Interview Talent in beweging: zij-instromers in de verkeerswereld

Krapte op de arbeidsmarkt treft ook de sector Verkeer en Mobiliteit.. Hoe gaan we daarmee om? Bij Mobypeople brengen we ieders talent in beweging, en we worden enthousiast van anderen die dit ook doen. Een mooi voorbeeld is het project waar Erik Wegh momenteel aan werkt.

Erik is coördinator van het zij-instroomprogramma slimme, veilige en duurzame mobiliteit in opdracht van de provincie Noord-Holland. In nauwe samenwerking met het UWV en tal van andere bedrijven die activiteiten verrichten binnen de sector, stoomt hij werkzoekenden klaar voor een verkeerskundige werkervaringsplek. Ik sprak hem laatst tijdens een bedrijvencontactdag en vroeg hem om wat meer te vertellen over dit unieke programma. 

Hoe is het programma ontstaan?

“De oorsprong van het programma ligt in Overijssel, ergens in 2016. Het thema smart mobility speelde toen heel erg, maar hoe geeft je handen en voeten aan deze ontwikkeling? En hebben we er wel de mensen voor? 

Lindy Molenkamp was toen directeur beheer & uitvoering en nam het initiatief om het programma op te zetten. De werkloosheidscrisis was namelijk net voorbij en er zaten een heleboel mensen uit diverse sectoren in Oost-Nederland zonder werk. Allemaal mensen met waardevolle competenties om óók een rol te kunnen spelen binnen mobiliteit en verkeer. 

Samen met een aantal anderen heb ik het programma verder vorm gegeven. We hebben ook de samenwerking gezocht met het UWV, zij hadden namelijk als geen ander inzichtelijk wie er allemaal beschikbaar waren. De voorbereiding duurde ongeveer een jaar, het eerste programma liep van oktober 2017 tot april 2018.”

Hoe ziet het programma eruit?

“De eerste drie maanden gaan de zij-instromers terug ‘naar de schoolbanken’. Ze gaan daar verschillende dingen leren:

Competentieontwikkeling

Leren en/of aanscherpen van competenties. Competenties om effectief een bijdrage te leveren aan de transitie waarin ook de sector verkeer en mobiliteit voor staat. Hoe adviseer ik hierin? Hoe stel ik innovaties voor en breng deze verder?

Basis Verkeerskunde

Hier komen de belangrijkste werkvelden van verkeerskunde voorbij. Ze leren hoe een verkeerskundige denkt en handelt.

Verkeersorganisatie

In deze module ligt het accent op het organiseren. Hoe organiseer ik alles zo goed mogelijk voor de weggebruiker op straat? Naast techniek is acceptatie bij gebruikers een belangrijk onderdeel. Hoe wordt elektrisch rijden geaccepteerd? Hoe maak ik een maatschappelijke kosten-batenanalyse? Wat zijn de goede oplossingen? Hoe werken samenwerkingen tussen publiek en privaat?

De eerste drie maanden worden afgesloten met een bedrijvencontactdag. Op zo’n dag worden de eerste contacten gelegd tussen kandidaat en bedrijven. Doel is om in gesprekken te verkennen of er een match plaats kan vinden tussen beide, met het oog op een werkervaringsplek.

De volgende drie maanden wordt een zogenaamde werkervaringsplek ingevuld bij een organisatie. Dat kan bijvoorbeeld bij een gemeente of provincie zijn, maar ook bij een partij zoals Mobypeople. 

Van maandag tot en met donderdag werken de kandidaten bij hun ervaringsplek en iedere vrijdag is er een terugkomdag. ‘s Ochtends delen we onze ervaringen met elkaar tijdens een intervisiemoment. En ‘s middags zijn er open colleges die we organiseren samen met Platform WOW. Voor deze open colleges regelen we altijd inspirerende sprekers en komen onze deelnemers in contact met professionals uit het werkveld. 

Eind oktober sluiten we het huidige programma met een slotdag. Alle teamleden krijgen dan een certificaat.” 

Voor wie is het programma?

“Het programma is voor zij-instromers die gemotiveerd een stap willen zetten in hun carrière. Ze krijgen gedurende een half jaar doorbetaald vanuit het UWV en hoeven in de periode niet te solliciteren. Het belangrijkste aan deze zij-instromers is dat ze de competenties in zich hebben of deze kunnen eigen maken om in een veranderende omgeving mee te werken aan de beoogde transities.

In de praktijk zien we dan kandidaten met allerlei achtergronden voorbij komen. In het huidige programma hebben we bijvoorbeeld iemand uit het bankwezen, iemand met een logistieke achtergrond, maar ook iemand die uit de reiswereld komt. 

We krijgen mensen aan het werk in een wereld die ze eigenlijk helemaal niet kennen.
Een prachtig resultaat.

Erik Wegh

Er wordt best wel wat van ze verwacht tijdens het programma, dus het is belangrijk dat ze al de nodige werkervaring hebben en dat de basis competenties aanwezig zijn. Tijdens de openingsdag werd dat door een ervaringsdeskundige als volgt uitgesproken: ‘Steeds uit de comfortzone stappen en je daar comfortabel leren voelen’. Dit is precies de onbevangenheid die nodig is voor deelname aan het programma.” 

Wat zijn de resultaten van het programma?

“De afgelopen jaren hebben we zo’n zestig zij-instromers in het programma gehad. Ongeveer zeventig procent kon na afronding van het programma vrijwel direct aan het werk in de mobiliteitswereld. 

Het is steeds weer prachtig resultaat dat we mensen, aan het werk krijgen in een wereld die ze eigenlijk helemaal niet kennen. De sector, bedrijven of overheden, kunnen direct profiteren van wat deze mensen meebrengen middels persoonlijke competenties, opgedaan in eerdere werkomgevingen.

Zo hebben we iemand met een achtergrond als sociaal raadsheer, die zich o.a. heeft verdiept in de vervoersarmoede. Hoe actueel wil je het hebben? Een teamlid met leidinggevende competenties vanuit marketingbranche is nu teamleider Smart Mobility bij een provincie. Tot slot een jonge leraar, die in het onderwijs belandde en vastliep, maar eigenlijk altijd meer interesse had in data. Wij hebben hem opgeleid tot verkeersregelkundige. Nu werkt hij bij een ingenieursbureau waar hij in zijn kracht zit. 

Het is mooi om een oplossing te kunnen bieden voor het personeelstekort in onze wereld. Maar iemand aan een onverwachts inzicht en aan een baan te helpen is stiekem nog veel mooier.”