Blog ‘Onze rol als bemiddelaar is nog nooit zo belangrijk geweest’

Als bemiddelaar staan we bij Mobypeople tussen de professional en de opdrachtgever in. Normaal gesproken ligt voor ons het zwaartepunt bij het begin van een opdracht. De selectie van de  kandidaten, het voorstellen aan de opdrachtgever, de start van de nieuwe opdracht. 

Maar in deze tijd van thuiswerken,  is die rol veranderd. Jan deelt hier zijn kijk op de zaak.

Op papier een goed match maken, dat is voor ons het begin van een opdracht. We zoeken die ene professional die perfect bij de opdrachtgevende organisatie past. Later, als ook de persoon achter het papier bevalt, willen we die match ook een match laten blijven. Tot het einde aan toe. 

Normaal gesproken moeten we onze invloed hierin niet overdrijven. Het goede gevoel bij het begin van een traject wordt in de dagelijkse praktijk bevestigd of gekraakt. Dat is iets tussen de professional en zijn collega’s op de werkvloer. Dit heeft met inhoudelijke kennis, maar ook zeker met sociale interactie en persoonlijkheid te maken. De klik is er of niet.

Klik op afstand

In coronatijd is alles anders. Het thuiswerken maakt het sociale aspect van de inzet van inhuurkrachten onderbelicht. Een klik is lastig te voelen op afstand. Online werkoverleggen zijn vooral gestructureerd en praktisch, niet direct gezellig. Contact is er omdat je een gezamenlijk project moet bespreken, en veel minder om even te vragen hoe het met iemand gaat. 

Maar ook de benadering van het werk is totaal veranderd. Samenwerken vertaalt zich nu vooral in het goed verdelen van taken, niet in het brainstormen over een complexe situatie. Als inhuurkracht ben je meer dan ooit genoodzaakt om zichtbaar te zijn en goed aan te haken op een project. Want hoewel veel van onze opdrachtgevers inhuurkrachten omarmen als onderdeel van het team, zijn ze ook nodig om specifieke werkzaamheden op te pakken die anders blijven liggen. 

Inhoud en assertiviteit

Mijn collega zei vorige week: ‘het is niet eens dat gemeenten nu kritischer zijn op inhuur, maar wel op de doelmatigheid van inhuur’. Van hogerhand wordt sneller gevraagd wat de inhuurkracht toevoegt op het vlak van productiviteit. Als dat goed wordt beoordeeld en er geen (beter) alternatief voorhanden is, dan is het inhuren van de betreffende professional helemaal prima. Dat klinkt heel logisch, maar in deze benadering schuilt een potentieel gevaar. Zeker voor ons als bemiddelaar.

Want niet productief zijn heeft grofweg twee oorzaken: je komt inhoudelijk tekort of je bent niet assertief genoeg. Zonder arrogant te willen klinken is dat eerste bij ons niet vaak aan de hand. Wij opereren in de verkeerskundige markt en nemen professionals aan met minimaal een aanverwante opleiding en de juiste instelling. Garanties krijg je nooit, maar uit ervaring is inmiddels gebleken dat je daarmee goede of zelfs geweldige krachten in huis haalt. 

De tweede oorzaak dan. Een gebrek aan assertiviteit. Een onderschat fenomeen. Assertiviteit heeft vaak niks te maken met onwil, maar alles met niet durven of niet weten hoe. Niet assertief durven zijn zit sterk verankerd in de persoon. 

Geen vertrouwen hebben in eigen kunnen. Lang wachten voordat je iets verstuurt onder jouw naam. Moeite hebben met verantwoordelijkheid nemen. Onzichtbaar zijn tijdens werkoverleggen. Allemaal obstakels.

Het niet weten hoe zit sterk verankerd in de omgeving. Vaak is er een gebrek aan begeleiding of structuur. Taken lopen door elkaar. Er is geen sprake van enige prioritering en voor een inwerkperiode is geen tijd. 

Inhuur: geen kostenpost maar een onmisbare schakel

Maar wat betekent dit nu voor onze rol als bemiddelaar? Juist nu de afstand tussen professional en opdrachtgever zo groot is, moeten we deze verkleinen. Dit doen we door veel in overleg te gaan met beide partijen. Zeker bij de start van een opdracht. Aandacht voor (het verbeteren van) de onderlinge communicatie en het structureren van het werkpakket zijn daarin de grootste succesfactoren. Daarmee levert de zakelijke omgeving een grote bijdrage aan de productiviteit van de professional. 

En wat te denken van onze rol als werkgever? Zeker als durf een belangrijke factor is. Een intensieve begeleiding en een gerichte training zijn dan de eerste stappen op weg naar zekerheid en dus assertiviteit. Stappen waarmee je het succes van een detachering nog sterker kunt bepalen. Stappen die er toe leiden dat een inhuurkracht niet als kostenpost, maar onmisbare schakel wordt gezien. Onze rol verandert en is nog nooit zo belangrijk geweest.