Blog Nieuwe gunning: raamcontract Ingenieursbureau gemeente Den Haag

We mogen de komende twee jaar als raamcontractant gaan zorgen voor de bemiddeling van verkeerskundig tekenaars/ ontwerpers bij Ingenieursbureau Den Haag.

Voor het team cluster Integraal Ontwerp van het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag zijn wij per 1 januari 2021 raamcontractant voor het perceel ‘ontwerp openbare ruimte- verkeer’. 

Collega Nico Hopman is als verkeerskundig ontwerper al een tijdje werkzaam binnen dit cluster. We hadden dus al een goede relatie met het team, die gaan we de komende twee jaar verstevigen. 
Nu Mobypeople raamcontractant is, kunnen we het team en de vraagstukken die daar leven nog beter leren kennen. Zo zijn we nog beter in staat in te spelen op ontwikkelingen in capaciteitsbehoefte. Of dat nu een ad hoc verzoek is of een voorziene vraag.  Wij zijn betrokken bij opdrachtgevers en denken graag mee, dit partnerschap past ons goed.

Achter de duinen

We mogen invulling geven aan verschillende uitdagende, innovatieve en creatieve mobiliteitsvraagstukken achter de duinen. Den Haag groeit. Het verkeer wordt daardoor drukker en er is steeds minder ruimte in de stad. De gemeente wil dat Den Haag ook in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar is. Daarom is het belangrijk om anders te gaan kijken naar en om te gaan met mobiliteit. Dit raamcontract stelt ons in de gelegenheid daar tenminste twee jaar lang onze bijdrage aan te leveren. Dat maakt ons enorm trots.

Om de vraagstukken het hoofd te bieden hebben we natuurlijk onze eigen ontwerpers én die uit ons netwerk, met daarin organisaties als Exante en R&L consultants en zelfstandig ontwerper Dick van Veen. Zij hebben allemaal hun bijdrage geleverd in het opstellen van het winnende plan van aanpak en steken ongetwijfeld dezelfde energie in het leveren van de bewijslast. 

Samen hebben we meer dan genoeg mankracht en knowhow om het team cluster Integraal Ontwerp optimaal te ontzorgen. 

We kijken enorm uit naar een vruchtbare samenwerking!