Blog 4-4-4 advies Venlo: maak GOW30 herkenbaar

Regelmatig geven we in onze 4-4-4-sessies advies aan gemeenten over een situatie waar ze een frisse kijk op willen hebben. 4 professionals van Mobypeople buigen zich 4 uur lang over een verkeerskundig vraagstuk. Uiteindelijk leidt dit onderzoek tot een adviesrapport van 4 pagina’s. Allemaal kosteloos. Soms geeft het richting, nieuwe inzichten of het laatste zetje. En het is altijd een leuk cadeautje, zoals voor de gemeente Venlo.

Na een detachering van een half jaar bij de gemeente Venlo, en een vervolgopdracht voor een collega, wilden wij het team waar we zo’n leuke klik mee hadden een afscheidscadeautje geven. Dat werd een 4-4-4-sessie.

De gemeente droeg zelf de situatie rondom de Molenstraat aan. Er kwamen namelijk veel klachten over deze straat, zoals meldingen over parkeeroverlast of onveilige routes rondom school. Want in de omgeving van de Molenstraat liggen drie basisscholen. Dat zorgt voor veel haal- en brengverkeer, files, gevaarlijke situaties en chaos.

Daarnaast bevindt er zich op de Molenstraat een rotonde die vrij krap is. Er is weinig ruimte voor fietsers. Aan de rotonde zit een apotheek waarvan parkerende bezoekers vaak het trottoir en de weg blokkeren. Gevolg: er gebeuren veel (bijna) ongelukken tussen auto’s en fietsers.  

De gemeente had zich blindgestaard op de situatie, dus onze frisse blik konden ze goed gebruiken.

GOW30

Voor de frisse blik trommelde ik Mobypeople collega’s Sjoerd en Jacobine op én Marc Schenk van Mobycon. Hij wilde ook wel eens meemaken hoe we deze sessies aanpakken. Daarnaast was de kennis van Marc echt van toegevoegde waarde. Hij zit bijvoorbeeld in een landelijke werkgroep om tot nieuwe richtlijnen te komen voor GOW30. Die konden we nu direct meenemen in ons advies. 

Meer weten over GOW30? 
Lees dan deze blog van Lennert eens

In ons advies wilden we rekening houden met het stimuleren van voet- en fietsverkeer naar school. In de inrichting was het dus wenselijk om een infrastructuur neer te leggen die voor (jonge) voetgangers en fietsers duidelijk is. Daarnaast was extra parkeergelegenheid bij de apotheek ook raadzaam.

Uiteindelijk hebben we ons in de problemen verdiept, de verschillende belangen in beeld gebracht en een advies gevormd in vier uur tijd. 

Het advies

  • In het advies kwamen een aantal zaken terug. Een van de belangrijkste was een duidelijke inrichting van de Molenstraat als GOW30. Het ís al jaren een 30 km weg, maar doordat het een brede, geasfalteerde weg is, rijden auto’s vaak harder. Met een ander inrichting maak je duidelijk dat dat niet de bedoeling is. Bijvoorbeeld door rijlopers aan te leggen voor fietsers en die een andere kleur te geven. Auto’s gaan dan al rustiger rijden. 
  • Goede oversteekplaatsen voor voetgangers. De Molenstraat is een brede weg. Daardoor zijn voetgangers tijdens het oversteken langer op de rijbaan dan strikt noodzakelijk. Dat zorgt voor vertraging en onveilige situaties.  
  • Op de rotonde zijn een aantal quick wins te behalen. Zo kunnen de zebrapaden wat verder van de rotonde af geplaatst worden zodat automobilisten niet het pad blokkeren voordat ze de rotonde oprijden. Ook een verhoogde middengeleider zorgt voor een veiligere rotonde. En een aanleg van een parkeerhaven bij de apotheek zou mogelijk de parkeeroverlast tegengaan. 

    De huidige rotonde voldoet niet aan de richtlijnen van het CROW. Het zou wellicht een optie zijn om de rotonde te veranderen in een gelijkwaardig kruispunt. Uiteraard moet eerst onderzocht worden of dat mogelijk is, bijvoorbeeld gelet op de verkeersintensiteit. 
  • Ook hebben we geadviseerd een aansluitende straat in te richten als eenrichtingsverkeer. Die wens was er al vanuit de bewoners, de gemeente vroeg ons of dat een goed idee was. Juist omdat het invloed heeft op de circulatie van het verkeer rondom de school, hebben we ook naar die situatie gekeken. Aangezien het een smalle straat is, is de huidige situatie eigenlijk al ideaal voor eenrichtingsverkeer.

“Het is verfrissend als iemand anders naar een situatie kijkt die voor jou heel bekend is. Ook vond ik het waardevol om onze eigen ideeën eens tegen iemand anders aan te houden.

Er zijn goede ideeën uitgekomen, waar we zeker wat mee kunnen. Dat gaan we niet op heel korte termijn doen, want om ze uit te voeren is er meer nodig dan goede wil.”

Joep Maessen, verkeerskundige bij de gemeente Venlo