frisse blik Onze frisse blik in de praktijk: Prijsvraag 30km goed idee – Gemeente Utrecht

De Utrechtse wijk Overvecht heeft een uitdaging. Het is een naoorlogse hoogbouwwijk. Zo’n wijk met van die lange brede straten. Straten die uitnodigen om het gas even wat verder in te trappen.

En juist dat moet anders vindt de gemeente. Het mag allemaal wel wat langzamer daar. Daarom wil de gemeente een 30 kilometerzone van de wijk maken.

Wat bordjes neerzetten, hier en daar een drempel. Dat moet voldoende zijn, zou je denken. Maar de gemeente denkt dat het ook anders kan. Creatiever misschien wel.

Daarom werd een prijsvraag uitgeschreven. Een voor bewoners en een voor commerciële bureaus. Een prijsvraag waar iedereen met een met een frisse blik aan mee mag doen.

En die frisse blik waar de gemeente Utrecht om vraagt ligt natuurlijk helemaal in ons straatje.

Onze frisse blik in de praktijk

Met een team van zes man sterk bogen we ons over het probleem. Niet om er een klus uit te halen of om er geld aan te verdienen. Maar om ervan te leren. Om ons te dwingen anders te denken. Om onze frisse blik te tonen.

Al snel was er een team gevormd met Koen en Rik als aanvoerders en Robin Maatjes, Lennart Arends, Lennert Kuip en Jan Berndsen als experts met ieder hun eigen specialiteit. Verkeerstechniek, verkeerveiligheidsgedrag, stedenbouw en zelfs een bewoner van de wijk zelf. Over een dream team gesproken.

Met het team gingen we op locatie de situatie in het echt te bekijken en beleven. Daar hebben we samen gebrainstormd over mogelijke oplossingen en gekeken naar mogelijke neveneffecten van deze oplossingen. Want die waren er. Met ons idee kunnen we direct enkele andere issues in de wijk aanpakken.

Vijf vliegen in één klap

De vraag van gemeente Utrecht is om de snelheid in de wijk te beperken en om daar een effectieve oplossing voor te bedenken. Wij bekeken het breder. Want de oplossing heeft nog meer waarde voor de wijk als we meerdere issues aanpakken. Uit onze brainstorm bleek dat we in totaal vijf problemen oplossen:

 1. Het hoofdprobleem: de snelheid beperken waarmee voertuigen nu door de wijk rijden.
 2. De sociale cohesie: onze oplossing zou voor meer ruimte en mogelijkheden zorgen om elkaar te ontmoeten.
 3. Duurzaamheid: een verkeersveilige wijk zorgt er voor dat mensen sneller te voet of met de fiets gaan. Hierdoor wordt het autogebruik beperkt wat een positief heeft effect heeft op de uitstoot van bijv. Co2.
 4. Klimaatadaptatie: door minder asfalt te gebruiken in de wijk, wordt het minder warm.
 5. Leefbaarheid: alles bij elkaar zorgen we voor een gezellige en fijne plek om te wonen, verblijven en elkaar te ontmoeten.

Wij gaan voor burgerparticipatie

Ons idee is niet direct een oplossing maar een manier om tot de beste inrichting met draagvlak van de bewoners en ondernemers te komen.

Klinkt vaag?

Lees nog even door, het wordt zo duidelijk.

Wie zijn er het meest gebaat bij een goede oplossing? Juist, de bewoners van de wijk. Daarom hebben wij voor dit specifieke vraagstuk een methode ontwikkeld om samen met de burgers tot een plan te komen.

Het is ons idee om stempeldozen te maken en de bewoners en ondernemers uit Overvecht zelf vorm te laten geven aan de inrichting van hun straat met behulp van die stempels. In de doos zitten verschillende soorten stempels die nodig zijn om een wijk vorm te geven.

Denk aan stempels van:

  • Drempels / Plateaus
  • Wegversmallingen
  • Een buurtmoestuin
  • Een bankje als ontmoetingsplek
  • Enz.

Met deze verzameling aan stempels kunnen bewoners en ondernemers zelf hun ideale wijk vormgeven en blijven wij betrokken om het initiële probleem niet uit het oog te verliezen.

Het beste idee?

Dat weten we niet, ook de andere ideeën zien er goed uit en iedereen kan stemmen tot 2 maart op de inzendingen via: https://utrecht.onzewijk.nl/stemmenbureaus. Ons idee heeft de naam ‘Stempeldozen’. De beste 3 worden vervolgens beoordeeld door een professionele jury.

Maar winnen is niet het doel.

Voor ons was dit de perfecte manier om onze frisse blik op de proef te stellen. Om samen tot een oplossing te komen. Om dit probleem op een andere manier aan te vliegen, met verschillende brillen.

Kenniscoaches Koen en Rik zien het daarom ook als het ultieme leertrajecten.

En wie weet hebben we hiermee wel een interessante business case in handen waarmee wij samen met onze zus Mobycon aan de slag kunnen.