Gastblog Zzp’er Erwin en Mobypeople samen sinds 2003

Erwin Zantman is zelfstandig ondernemer in de wereld van verkeer en parkeren. Erwin en Mobypeople gaan al jaren samen. Al sinds 2003, toen Mobypeople nog Diepens en Okkema heette. Voor die tijd was Erwin ook al bekend met de organisatie, maar toen zat hij aan de andere kant van de tafel als opdrachtgever.

“Toen ik voor mezelf begon zorgde Diepens en Okkema voor een mooie kickstart van mijn bedrijf. Ze hadden een opdracht van drie tot vijf maanden voor me bij gemeente Dordrecht. Die paar maanden werden drie jaar en sinds die eerste opdracht is het contact altijd gebleven. Sinds januari werk ik trouwens weer in Dordrecht.”

De invulling van een tijdelijke vacature

De afgelopen jaren deed ik detacheringsopdrachten bij verschillende gemeenten van pakweg een jaar. Van Haarlem naar Groningen, door naar Zwolle en nu zit ik sinds augustus vorig jaar bij de gemeente Hilversum.

Hier zit ik om tijdelijk een vacature voor adviseur parkeren en verkeer op te vullen. Inmiddels is de vacature vervuld en blijf ik nog een aantal maanden voor de overdracht en om de nieuwe medewerker in te werken en te coachen.”

Parkeren is een vak

“Ik ben geen verkeerskundige, maar heb een bouwkundige achtergrond. Bij de gemeente Den Haag kwam ik in aanraking met het parkeervak en dat was de start van mijn carrière als ‘parkeerman’.

Parkeren bevindt zich op het raakvlak tussen ruimte en mobiliteit. Dat parkeren iets te maken heeft met mobiliteit snapt iedereen. Alleen wordt vaak vergeten dat het een enorme ruimtelijke impact heeft. En daar gaat de discussie vaak over.

In de huidige tijd waarin steden vooral verdichten word je gedwongen keuzes te maken. Vul je de (openbare) ruimte in met parkeren, groen of geef je er een meer duurzame invulling aan. Vul je de ruimte in voor snelle verplaatsingen of maak je ruimte voor duurzaam beleven. Dat grijpt in op de mobiliteit en mobiliteitsbehoefte. Parkeerruimte wordt verblijfsruimte, autostraten veranderen in wandel- en fietsroutes. Een transitie die, zo bewijzen de vele binnensteden, ook vaak aan de basis ligt van economisch succes.

Zo zie je een landelijke trend voor het verlagen van de parkeernorm. Vooral in centra en hoogstedelijke gebieden. Dat heeft een dubbel effect. De ruimteclaim voor parkeren wordt kleiner en tegelijkertijd vermindert ook het autogebruik en zelfs het autobezit. Dat biedt mogelijkheden voor meer groen, bredere trottoirs, speelplaatsen of terrassen.”

De vraag verschuift

“Het parkeervraagstuk wordt steeds meer een bereikbaarheidsvraagstuk. Een auto is een vervoersmiddel, maar we zien andere vervoersmiddelen steeds belangrijker worden. De fiets bijvoorbeeld in steeds drukker wordende steden. Maar ook het openbaar vervoer. De opkomst van de elektrische fiets heeft tegenwoordig impact op afstanden tot 20 kilometer. Deelmobiliteit wordt steeds gangbaarder.

Over een aantal jaren is het heel normaal om mobiliteit als totaaloplossing aan te schaffen. Eén pas waarmee je een deelauto pakt, gebruik maakt van het openbaar vervoer of van een deelfiets. Mobility as a Service noemen we dat. Je kunt je voorstellen dat dergelijke ontwikkelingen iets doen met de behoefte aan ruimte om te kunnen parkeren.

Steeds meer gemeenten zijn bezig met dit soort mobiliteitsconcepten. Een aantal marktpartijen speelt daar al op in. Zelfs autofabrikanten. Ze moeten wel als ze willen overleven.”

Opdrachten zonder gedoe

“De samenwerking met Mobypeople ervaar ik als heel prettig. Ik heb het in de afgelopen jaren steeds professioneler zien worden. Ze hebben de markt goed in de gaten gehouden en een slimme zet gedaan door de detacheringstak los te trekken van de consultancy.

Voor mij als Zzp’er is het fijn om een extra stroom aan opdrachten te hebben. Jan weet wat ik kan en waar ik goed in ben en kan de match met een opdracht goed maken. Daarnaast vind ik het fijn dat de administratieve afwikkeling goed geregeld is. Op de een of andere manier voelt het aan als een soort back-up. En dat gevoel is, in het soms turbulente bestaan van een Zzp’er, erg welkom.