Blog Het verhaal achter een curriculum vitae

Een aanvraag van een opdrachtgever wordt door ons beantwoord met een curriculum vitae. Op basis van dit cv wordt een collega uitgenodigd om op gesprek te komen.

Dit gesprek is een cruciale fase in een bemiddelingstraject. Besloten op basis van een stukje papier. Of is het meer dan dat?

Er zit een verhaal achter

Voor ons is het cv geen uitgangspunt. Het is slechts een bewijs.

Een bewijs van onze kennis van de opdrachtgever en van het vraagstuk dat achter de capaciteitsbehoefte zit. Het cv lost een probleem op. Een probleem dat wij samen met de opdrachtgever hebben ontrafeld. Wij hebben geluisterd, wij hebben inzichten verkregen en de bevindingen gespiegeld aan ons team van professionals.

Als organisatie willen we de opdrachtgever ontzorgen. Zelfs als de opdrachtgever zelf niet goed weet wat ze wil of waarmee ze het beste geholpen is. Daar komen we uiteindelijk wel achter. In deze fase bereik je iets dat verder gaat dan een gunning; je hebt het respect van de opdrachtgever.

Het cv is dé logische uitkomst van alles wat er in deze fase op tafel komt. Een bewijs van goed gedrag. Het VOG van Mobypeople.

Er zit een persoon achter

Competenties, potentie, persoonlijkheid, instelling. Zomaar wat termen die op papier geen indruk maken, maar die wel bepalend zijn voor een succesvolle periode van inhuur.

Natuurlijk, werkervaring en opleiding zijn belangrijk om in te kunnen schatten of de persoon aansluit op de complexiteit van op te leveren projecten of het niveau van een functie. Maar zaligmakend is het niet. De opdrachtgever richt zich dan puur op het inhoudelijke vlak. Dat is te eenzijdig. Dan kun je net zo goed het werk uitbesteden en een paar maanden later door een opgeleverd rapport bladeren.

Wij leveren gemotiveerde mensen op locatie om meer te doen dan het kundig uitvoeren van taken. Zij doen dit samen met de collega’s daar en binnen een bepaalde cultuur en structuur. En ze lopen echt niet altijd in de pas. Ze hebben een mening en durven deze ook te laten horen. Over de inhoud, maar ook over hoe processen lopen en hoe er met elkaar over wordt gesproken. Niet om te zeuren, maar om opgedane ervaringen binnen andere organisaties te delen.

Het zou toch raar zijn als je bij elke inhuurperiode opnieuw begint? Die ervaringen maken de persoon. De opdrachtgever mag daar van profiteren.

Er zit een organisatie achter

Een cv is een opsomming van het studie- en werkverleden van een individu. Vormgegeven door ons. Hoewel wij het onvoorwaardelijke vertrouwen hebben in de individuele kwaliteiten van onze collega’s, kunnen we niet genoeg benadrukken dat wij als achtervang dienen tijdens de periode van inhuur.

Als enige organisatie in de markt richten wij ons puur op het bemiddelen van verkeers- en vervoerkundige professionals. Waarom zou de opdrachtgever niet van deze unieke status profiteren? Het stelt ons namelijk in staat om vol in te zetten op kennisdeling en -ontwikkeling. Door de aanwezigheid van kennismiddagen, incompany trainingen, een kenniscoach en een HR-adviseur, maken we onze professionals slimmer en volwassener.

Ad-hoc vragen vanuit een detachering worden gedeeld met 20 verkeerskundigen en daarmee snel en kundig beantwoord. We voegen dus echt iets toe aan het cv en nog belangrijker, aan de samenwerking met onze opdrachtgever.

Wie mogen we bij jou voorstellen?