Blog De opdracht van: Robin Maatjes

Verkeerskundig adviseur Robin zit inmiddels al 1,5 jaar bij dezelfde opdrachtgever. “De Gemeente Nissewaard is voor mij wel echt een voorbeeldgemeente. Groot genoeg om interessante projecten te hebben en klein genoeg om al je collega’s te kennen,” vertelt Robin. In dit interview duiken we dieper in zijn werkzaamheden.

Hoe ziet jouw functie binnen de Gemeente Nissewaard er uit?

Toen Robin begon bij de Gemeente Nissewaard was zijn hoofdtaak vooral het afhandelen van klachten en meldingen. Nu ligt zijn focus meer op tijdelijke verkeersmaatregelen. “Veel straten liggen open, omdat er aan kabels en leidingen gewerkt moet worden,” legt Robin uit. “Daarnaast moeten straten soms herbestraat worden omdat ze verouderd zijn. Ik controleer het bebordingsplan en zorg dat er een goede omleidingsroute is. Het belangrijkste is dat iedereen toch van A naar B kan komen.

Daarnaast werk ik aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van schoolomgevingen in verschillende wijken. We willen ouders en kinderen stimuleren om de fiets te pakken. Minder parkeerplekken en handhaving moet ervoor zorgen dat het wegbrengen en ophalen soepeler verloopt. Daarbij richten we onveilige schoolroutes veiliger in. Denk aan zebrapaden, aangepaste snelheid en schoolzone borden.

Ook al is Spijkenisse een vrij grote stad, doordat ik veel op pad ben ken ik de stad op mijn duimpje. Ik zie regelmatig dingen die verbeterd kunnen worden. Als ergens de bebording bijvoorbeeld niet goed staat, dan laat ik het aanpassen of ga ik het gesprek aan met de desbetreffende beheerder.”

Wat zijn de leukste werkzaamheden binnen jouw functie?

“Het leukst vind ik om samen dingen op te pakken. De regio heeft bijvoorbeeld een verkeersveiligheidsplan geschreven waarvoor ik input heb moeten aanleveren. Er zijn verschillende sessies geweest waarbij we zochten naar de juiste oplossing. Het samen sparren over de inrichting en het beleid, daar leer je heel veel van.

Daarnaast krijg ik echt energie van buiten zijn. Ik vind het daarom heel leuk om alleen op pad te gaan en in de praktijk naar bepaalde situaties te kijken. Dit doe ik ongeveer één keer per week. Dan bezoek ik bijvoorbeeld een nieuwe Park en Ride met sensoren zodat mensen via de website kunnen zien hoeveel parkeerplekken er nog over zijn. Dan ga ik een dagje auto’s tellen en kijken of het systeem goed werkt.”

Met welke partijen zit je aan tafel en welke belangen spelen mee?

“Mijn doel is om de bereikbaarheid te verbeteren. Per project overleg ik met andere beheerders van openbare inrichtingen welke keuzes we gaan maken. Bijvoorbeeld de afweging tussen een parkeer- en een groenstrook. Kiezen we voor meer groen of meer parkeerplekken in de straat? Elke stoeptegel die er ligt wordt besproken. Een kleine wijziging heeft namelijk veel invloed. Een stoeptegel minder maakt bijvoorbeeld het voetpad smaller, maar zorgt wel voor voldoende ruimte voor fietsers.”

Zijn er ook minder leuke dingen in je werkzaamheden?

“Of het nou in een duo of groep is, ik vind het fijn om met mensen samen te werken. Daar krijg ik energie van en motiveert mij in mijn werk. Daarom vind ik het zelfstandig ontwerpen en uitwerken wat minder leuk.“

Waar ligt de uitdaging binnen jouw huidige werkzaamheden?

“Ik heb heel veel tijdelijke werkzaamheden die ik tegelijk moet oppakken. Hierdoor moet ik soms wel even puzzelen met mijn planning. Dit is soms een behoorlijke uitdaging. Laatst had bijvoorbeeld een metro onderhoud nodig die over 6 rijstroken rijdt. Je kunt niet al deze stroken tegelijk afzetten.”

Wat is jouw toegevoegde waarde binnen de gemeente?

”Binnen Mobypeople delen we veel kennis onderling. Het is heel leerzaam om te kijken hoe mijn collega’s bij andere gemeenten dezelfde problemen oplossen. Ook de kennis van praktijkvoorbeelden uit mijn vorige werkervaring binnen mijn tijd bij Mobypeople neem ik mee in mijn huidige werkzaamheden. Hierdoor kan ik een belangrijke bijdrage leveren als sparringpartner en kijk ik met een andere blik tegen problemen aan.

Ook mijn positieve instelling is van meerwaarde binnen mijn functie. Ik denk altijd in oplossingen. Laatst kwam er een klacht binnen over fietsers op de stoep. Als oplossing kunnen wij dan een hekje plaatsen zodat ze moeten afstappen. Helaas kunnen hierdoor mensen met een rollator, kinderwagen of rolstoel er niet meer goed langs. Om toch met een passende oplossing te komen, laten we de wijkagent vaker langslopen en spreken we de fietsers aan op hun gedrag. Als je mensen uitlegt dat ze andere tot overlast zijn, zijn ze sneller bereid hun gedrag aan te passen. Ik probeer echt te denken in mogelijkheden.”