Sonja Timmer- Brand, Teamhoofd cluster Integraal Ontwerp, Ingenieursbureau gemeente Den Haag

Mobypeople heeft enorm geholpen met het snel leveren van een kundige verkeerskundig ontwerper om de drukte in de stad Den Haag te kunnen opvangen.