Tom Verhoeven - Junior Verkeerskundige

Toen een kennis me over de opleiding vertelde, sprak me dat erg aan. Zodoende ben ik gestart met de opleiding Built Environment – mobiliteit op Breda University of applied sciences. Die heb ik in 2022 afgerond. 

Tijdens mijn afstuderen kwam ik in contact met Harald. Hij was mijn gecommitteerde bij de verdediging van mijn afstudeeronderzoek. Naderhand zijn we in gesprek gegaan over het vervolg van mijn loopbaan. Ik gaf aan graag bij een overheid te willen werken. 

Aangezien Mobypeople veel voor gemeenten werkt, was het een logische stap om daar eens op gesprek te gaan. Ik heb andere gesprekken gehad, maar het feit dat Mobypeople een opdracht voor me vond in de buurt én de begeleiding die ze bieden waren doorslaggevend. Dat is hartstikke waardevol aan het begin van mijn loopbaan. 

Ik vind het belangrijk me zowel inhoudelijk als persoonlijk te ontwikkelen. Mobypeople biedt mij daar een goede mogelijkheid voor.

Lees verder