Interview Tijdelijke verkeersmaatregelen: Oeteldonk wordt niet vanzelf autovrij

Welke tijdelijke verkeersmaatregelen moeten er genomen worden rondom evenementen? Sander Slagmolen vervult een opdracht bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch en weet als geen ander wat er allemaal bij komt kijken. Vorig jaar was er de start van de Vuelta en Oeteldonk wordt ook niet vanzelf autovrij. 

Sander vervult een opdracht voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch als Specialist Bereikbaarheid. Hij werkt vanuit het kantoor op de gemeentewerf. De plek waar de strooiwagens staan, stapels stoeptegels liggen, prullenbakken en fietsenrekken zijn opgeslagen én waar verkeersborden worden gemaakt. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen-Den Bosch-carnaval in Oeteldonk_1

Sander deelt een kantoor met zijn collega’s van ‘de bordenfabriek’. Het grenst aan een ruimte waar printers staan en borden bestickerd kunnen worden. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is een van de weinige gemeenten die zelf hun verkeersborden maakt. In bijna alle gevallen besteden gemeenten dat uit. Dagelijks rijden er vier mensen rond in de stad om te zorgen dat alle bebording goed geregeld is. Denk aan het aanpassen van bewegwijzering in de binnenstad, plaatsen van borden bij wegwerkzaamheden, de bebording bij een omleiding. Of bij een evenement

Vuelta

Zo mocht Den Bosch afgelopen jaar de start van de Vuelta verwelkomen. Sander vertelt wat er allemaal komt kijken bij zo’n groot internationaal evenement: “De route liep door de binnenstad, dus die werd helemaal afgesloten. Dat betekent dat alle pollers van het selectief toegangssysteem verwijderd moeten worden, maar ook diverse borden en markeringen die in de weg stonden. 

De organisatie heeft langs de gehele route aangewezen waar parkeerverboden moesten komen, dat leverden ze aan in een bordenplan. In totaal zijn er alleen al in ‘s-Hertogenbosch meer dan 125 parkeerverboden geplaatst. Dankzij het bordenplan wisten de uitvoerende collega’s waar ze borden moesten plaatsen.” 

Oeteldonk

In ‘s-Hertogenbosch zijn ze wel gewend aan grote evenementen en bijbehorende verkeersmaatregelen. Elk jaar verandert de stad in Oeteldonk en wordt de hele binnenstad voor een aantal dagen (bijna) verkeersvrij gemaakt. 

Afgelopen jaar heeft Sander gewerkt aan een draaiboek rondom carnaval. “Daarin staan alle verkeerskundige werkzaamheden rondom carnaval op een rij. Drie maanden voor carnaval beginnen we met de voorbereidingen. Veel dingen zijn elk jaar hetzelfde, zoals de route van de optocht. Maar er zijn ook veranderingen op verkeerskundig gebied. Denk aan nieuwe busroutes of de verandering van een verkeerssituatie.”

Flitspalen uitschakelen

In die gevallen komt zo’n draaiboek goed van pas, wat staat er zoal in? “Dat we de verkeerslichten uitzetten tijdens de optocht, Arriva tijdig informeren over wegafsluitingen en omleidingen,” begint Sander. “Ook kijken we naar extra fietsenstallingen. Zo bouwden we tijdens d’n Elfde van d’n Elfde twee parkeergarages om tot fietsenstalling. Daar moet uiteraard ook duidelijke bebording voor komen en vergunninghouders moeten tijdelijk een andere parkeerplek krijgen. En we bepalen waar verkeersregelaars komen te staan en zorgen dat die er voldoende zijn.

Ook bekijken we goed of er geen wegwerkzaamheden gepland staan rondom de binnenstad en dat alles er netjes bijligt, geen losse stoeptegels en dergelijke. Daarnaast vragen we het Openbaar Ministerie om flitspalen die op de route van de optocht staan uit te schakelen, zodat er geen onnodige boetes worden verstuurd.” 

Hulpdiensten en Heineken

Uiteraard informeren we bewoners en ondernemers. Zij kunnen een paar dagen niet met de auto bij hun huis of zaak komen, omdat we het selectieve toegangssysteem voor de binnenstad afsluiten. Ook ondernemers moeten dat weten voor de bevoorrading van hun winkels en horeca. Nu zijn er tijdens carnaval niet veel winkels open, maar de horeca moet toch bevoorraad worden. Dat kan tijdens bepaalde tijdslots vroeg in de ochtend. 

Uiteraard bepalen we de aanrijroutes voor de hulpdiensten. Overdag is de stad in principe voor alle verkeer afgesloten. Behalve voor de hulpdiensten natuurlijk. En Heineken.”