Interview Mobiliteit is noodzakelijk. Daarom zetten we in op duurzaam parkeren

Samen de verkeerswereld beter maken. Daar staat Mobypeople voor. Dat doen we niet alleen met onze professionals in loondienst, maar ook met ‘onze’ zelfstandige vakgenoten. Door samen opdrachten op te pakken, maar ook door kennis te delen. Zelfstandig verkeerskundige Erwin Zantman deelt graag zijn kennis over duurzaam parkeren.

Erwin Zantman_polaroid

Erwin Zantman is zelfstandig ondernemer in de wereld van verkeer en parkeren. Erwin en Mobypeople werken al samen sinds 2003. Op dit moment werkt Erwin via Mobypeople aan twee opdrachten. In Zwolle actualiseert Erwin de stedelijke parkeerbalans ter ondersteuning van de ontwikkeling van mobihubs. En in Nieuwegein werkt hij aan de realisatie van de meest duurzame en groene parkeergarage van Nederland.

In dit interview deelt Erwin zijn kennis over duurzaam parkeren. Waarom is het nu zo belangrijk om duurzaam te parkeren en wat komt er bij kijken?

De stand van parkeren in Nederland

Volgens Erwin wordt er steeds beter nagedacht over de parkeeropgave in Nederland: “We gaan steeds efficiënter om met mobiliteit en parkeren. Met name bij gebiedsontwikkelingen en woningopgaves binnen stadsgrenzen speelt dit een belangrijke rol. In Zwolle worden er de komende jaren bijvoorbeeld meer dan 10.000 nieuwe woningen binnen de stadsgrenzen gerealiseerd. Meer woningen betekent een toenemende mobiliteitsvraag. Hoewel steeds meer wordt ingezet op het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer, blijft ook de auto een belangrijk vervoermiddel. Dat houdt in dat we moeten blijven nadenken over parkeeroplossingen.

Zeker in binnensteden zullen er keuzes moeten worden gemaakt hoe je de ruimte verdeelt. Kies je dan voor parkeerruimte? Meer groen? Speelruimte voor kinderen? Of voor een ontmoetingsplek? Een nieuwe stedelijke inrichting betekent zorgvuldig afwegen van en manoeuvreren tussen de mobiliteitsvraag en de duurzaamheids- en kwaliteitsambities.”

Mobiliteit is noodzakelijk. Parkeren dus ook

Zou het niet nog duurzamer zijn om autorijden en ook parkeren te ontmoedigen? “Mobiliteit verbindt, letterlijk en figuurlijk. Mobiliteit staat voor het zoeken van verbinding. Niet alleen via social media, maar ook door samen naar festivals te gaan. Naar de verjaardag van je oma of met het gezin naar de Efteling.

De trend om het autogebruik te verminderen door substantieel lagere parkeernormen toe te passen is prima. Dat moet echter niet ontaarden in wensdenken. Voorlopig blijft volgens het CBS de automobiliteit de komende jaren gewoon doorgroeien.
“Mobiliteit blijft nodig, dat hoort bij iedere maatschappij. En als mobiliteit een gegeven is, dan zullen we de vraagstukken daar omheen moeten oplossen. En met alleen de fiets, openbaar vervoer of wandelen los je die niet op. Laten we onze kop daarvoor niet in het zand te steken,” vindt Erwin.

Zo is in Nieuwegein de vraag gesteld of de nieuwe parkeergarage niet bouwen niet de meest duurzame oplossing is. Het antwoord daarop is simpelweg nee.

Strategisch positioneren

Het niet bouwen houdt niet in dat daarmee de mobiliteitsvraag in het omliggende gebied wijzigt. Daar worden al zeer lage parkeernormen toegepast, maar door de enorme toename van het aantal woningen groeit de parkeervraag toch. Bouw je de parkeergarage niet, dan houdt dat niet vanzelfsprekend in dat er minder auto’s komen. Zonder parkeergarage is de kans groot dat de auto’s dan geparkeerd worden in wijken waar geen betaald parkeren is. En dat leidt tot overlast. Je maakt het parkeervraagstuk dan juist onbeheersbaar.

Het strategisch positioneren van parkeervoorzieningen zorgt voor een efficiënt gebruik op de gewenste plek. Juist daardoor help je het mobiliteitsvraagstuk beheersbaar te maken en te houden. Het concentreren van parkeren in bijvoorbeeld mobihubs biedt ruimte voor vergroening en verduurzaming van de stedelijke omgeving. Dan ben je bezig met duurzame mobiliteit. De mobihubs kunnen naast parkeerruimte ook ruimte bieden voor het aanbieden van mobiliteitsdiensten zoals deel(auto)mobiliteit.

Benieuwd waarom zelfstandig verkeerskundigen graag met Mobypeople samenwerken?
Dat lees je hier

Duurzaam bouwen

Bij het maken van parkeervoorzieningen zoals een parkeergarage kunnen we ook op een andere manier bijdragen aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld door circulair te bouwen. Dat houdt in het zo efficiënt mogelijk toepassen van hergebruikte, biobased of herbruikbare materialen. Door deze circulaire materiaalketen putten we de grondstoffen minder uit. Bovendien reduceren we op die manier de CO2-uitstoot. Uitgangspunt daarbij is een zo lang mogelijke levensduur. Daarom maken we voorzieningen vaak multifunctioneel en demonteerbaar.”

  • Multifunctioneel bouwen – Multifunctionele gebouwen kunnen voor verschillende doeleinden ingezet worden. Zoals een parkeergarage die (gedeeltelijk) ook kan dienen als kantoorgebouw als er minder behoefte is aan parkeerruimte.
  • Demonteerbaar bouwen – Denk aan Meccano van vroeger. In plaats van bijvoorbeeld lasverbindingen kan gebruik worden gemaakt van bouten en moeren. Draagconstructie en vloeren kunnen zo worden uitgevoerd dat deze relatief eenvoudig losgemaakt kunnen worden om opnieuw te gebruiken. Je kunt een gebouw, indien gewenst, op deze manier volledig verplaatsen naar een andere locatie of in delen hergebruiken in andere projecten.

Wat maakt een parkeergarage nog meer duurzaam?

Naast het circulair, multifunctioneel en demonteerbaar bouwen zijn er meer zaken die je kunt toepassen op parkeergarages. En niet alleen op nieuwe gebouwen, maar ook op bestaande garages. Erwin noemt drie manieren om een parkeergarage nog verder te verduurzamen:

  • Levend groen tegen de gevels – Groene gevels zijn een mooi compromis op plekken waar gekozen is voor parkeerruimte en niet voor meer groen. Het brengt meerdere voordelen met zich mee. Zo zorgt het voor een groene beleving van de (stedelijke) omgeving en het bestrijden van hittestress. Daarnaast draagt het bij aan biodiversiteit.
  • Energieverbruik verlagen – Je kunt op meerdere manieren het energieverbruik verlagen. Bijvoorbeeld door het toepassen van zo energiezuinig mogelijke gebouwinstallaties, zoals LED-verlichting, toepassen van zoveel mogelijk daglicht en voor de verlichting gebruik maken van daglichtsensoren en tijdschakelingen.
  • Energie opwekken – Door zonnepanelen op het dak te plaatsen is het mogelijk om eigen energie op te wekken en een garage zelfs energieneutraal te maken qua gebouwgebonden energie.

“Dit zijn uitgangspunten die we hebben opgenomen in het programma van eisen voor de meest duurzame en groene parkeergarage van Nederland. Maar daar later meer over.”