Interview Koffie Verkeer | Alles over wijkverkeerskundigen

Hoe denken collega’s over bepaalde thema’s? Waar lopen zij tegenaan? Wat is hun ervaring? Laten we even bijpraten over het vak.
Bakkie erbij?

Robin Maatjes gaat in gesprek met Willem van den Berge. Beiden zijn wijkverkeerskundige in hun eigen stad, Robin in Utrecht en Willem in Rotterdam. Samen hebben ze het over wat een wijkverkeerskundige eigenlijk doet, met welke onderwerpen ze te maken hebben en welke verschillen er zijn tussen de steden.

Over Robin Maatjes

Robin is verkeerskundig adviseur bij Mobypeople. Hij combineert ervaring uit diverse gemeentelijke functies met sterke communicatie en vakkennis. Op dit moment werkt hij als wijkverkeerskundige of wijkverkeersadviseur voor de gemeente Utrecht. Lees hier meer over Robin.

Over Willem van den Berge

Willem, verkeerskundig adviseur bij Mobypeople, focust zich in zijn opdrachten op openbaar vervoer en het creëren van meer ruimte voor fietsers en voetgangers in steden. Momenteel is hij wijkverkeerskundige of gebiedscoördinator bij de gemeente Rotterdam, eerder werkte hij als verkeerskundige voor de gemeente Katwijk. Lees hier meer over Willem.

Willem 

“Jouw beschrijving klinkt bekend, Robin. Ik breng verschillende mensen en belangen samen – van wijkraden en gemeenten tot bewoners en andere betrokkenen. En ja, dat is allemaal om het verkeer en de mobiliteit in ‘mijn’ gebied te verbeteren. En dan heb ik het over Charlois, met daarin de wijken Oud-Charlois, Carnisse, Zuidplein, Zuiderpark, Pendrecht-Zuidwijk, Heijplaat en Tarwewijk. Een paar concrete verbeteringen zijn het uitvoeren van verkeersveiligheidsacties met scholen en het aanwijzen van plekken voor deelmobiliteit.”

Willem 

“Een gewone dag voor mij als wijkverkeerskundige? Nou, ik zit vaak in overleg over verkeerszaken. We praten over de grote dingen die spelen in de wijk en ik werk samen met allerlei partijen, zoals de politie en de afdeling toezicht en handhaving. Tijdens deze overleggen is mijn gebiedskennis de toegevoegde waarde richting de ‘stadsbrede’ collega’s.

Als er klachten of meldingen zijn van bewoners of ondernemers, dan bekijken we of deze terecht zijn. Als dat zo is, dan proberen we een oplossing te verzinnen binnen geld, tijd, capaciteit, enzovoorts. En dan zijn er ook nog allerlei projecten waar ik aan werk. 

Ik zorg er ook voor dat ik en mijn wijkteam elkaar goed in de smiezen houden – we weten wat de ander doet en we helpen elkaar. Daarnaast lever ik ook een inhoudelijke en procesmatige bijdrage aan projecten en plannen op verschillende schaalniveaus (stoeptegel tot strategie).

Klinkt jouw dag heel anders?”

Willem 

“Klopt, het is een dynamische baan waarbij je continu de balans zoekt tussen verschillende taken en uitdagingen. Over uitdagingen gesproken, wat speelt er op dit moment in Utrecht?”

Willem 

“Die proef van jou klinkt echt interessant. Samen met de wijkraden zijn we bezig om uitvoering te geven aan de wijkakkoorden, vergelijkbaar met het collegeakkoord. Dat is een nieuw plan dat we samen met de wijkraden hebben gemaakt, vol met acties en plannen. Het kost een hoop tijd en moeite om alles uit het wijkakkoord ook echt te doen en onze doelen te halen.”

Willem 

“Ik vind het supertof dat ik echt iets kan toevoegen, dat geen dag hetzelfde is en dat ik veel contact heb met bewoners en anderen die betrokken zijn. Het geeft me een goed gevoel om mijn kennis en kunde te gebruiken om het verkeer en de mobiliteit in de wijk veiliger en prettiger te maken en zo te helpen een fijne leefomgeving te creëren. En jij, wat vind jij het allerleukst?”