Achter de schermen De frisse blik van Mart

Als opdrachtgevers ons inschakelen doen ze dat omdat ze op korte termijn extra mensen nodig hebben. Maar het gaat niet alleen om de ‘handjes’. Wij onderscheiden ons door onze expertise en frisse blik. Met een individueel scholingsbudget stimuleren we onze mensen om zich te ontwikkelen en die blik daadwerkelijk fris te houden. Mart zette zijn budget in voor een Masterclass in Kopenhagen.

Actieve steden, daar ligt de toekomst volgens Mart. “Ik ben erg geïnteresseerd in steden waar veel gelopen en gefietst wordt. Dus toen ik een Instagram-post van Copenhagenize zag over een masterclass met dit onderwerp, sprak me dat onmiddellijk aan. Ik heb in mijn persoonlijke ontwikkelplan aangegeven dat ik me wil specialiseren in langzaam verkeer en actief transport. Deze Masterclass sloot daar perfect bij aan.”

Leren van ongewenst gedrag

“Wij kunnen als verkeerskundigen een prachtig plan bedenken en ergens een fietspad aanleggen. Als uiteindelijk blijkt dat fietsers toch voor een andere route kiezen, noemen we dat ongewenst gedrag. We bedoelen dus eigenlijk gedrag dat niet in ons plan past. Daar gingen we in Kopenhagen dieper op in. Want er zit meer achter dat ongewenste gedrag. Wat zegt dat over deze specifieke verkeerssituatie en wat kunnen we daarvan leren? Dat doen we nog te weinig in Nederland.”

“Nederland is, net als Denemarken, uitstekend ingericht op fietsers. Doordat we drie dagen lang met een internationale groep opgetrokken leerde ik zaken vanuit een heel ander perspectief te bekijken. Er waren deelnemers uit onder andere Chilli, Egypte, Korea, Zweden en zelfs Tasmanië. Die mensen lopen tegen heel andere problemen aan dan wij. In veel landen wordt de fiets niet gezien als een serieus transportmiddel en ontbreekt het daardoor vaak aan goede fietsinfrastructuur.”

Verbazing

“Het verhaal van een Amerikaanse deelnemer verbaasde mij bijvoorbeeld. Zij vertelde dat bewoners van een armere wijken in grote steden helemaal geen fietsinfrastructuur willen. Ik zie fietsen juist als een goedkope, gezonde manier van transport waar bijna iedereen gebruik van kan maken, dus ik begreep oprecht niet waarom ze dat niet zouden willen.
Maar de bewoners waren bang dat goede fietsinfrastructuur de wijk geliefd zou maken onder rijke, hippe mensen. Met als gevolg dat de huizenprijzen binnen de kortste keren over de kop zouden gaan en dat ze er niet meer konden blijven wonen. Zo zie je maar dat elke stad weer andere problemen heeft en er veel verbanden zijn waar je in eerste instantie niet bij stil staat.”

“Behalve de verschillende nationaliteiten hadden we ook een heel diverse groep mensen uit allerlei branches. Zo deed er iemand mee die infrastructuur ontwerpt voor Ikea en een Italiaanse hoteleigenaresse die graag meer wil doen voor haar fietsende gasten. Maar ook een aantal mensen uit een compleet andere discipline zoals de verzekeringswereld en IT. Zij waren op zoek naar een nieuwe uitdaging waar ze meer voldoening uit konden halen. Daar is ons vakgebied natuurlijk zeer geschikt voor. Iedereen had een eigen unieke kijk op het onderwerp. Al met al vond ik het heel waardevol om op deze manier naar mijn eigen vakgebied te kijken.

Mobypeople stimuleert persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door de collectieve trainingen. Met het individuele budget spijker ik mijn eigen kennis bij. Door mijn ervaringen vervolgens met collega’s te delen, is het ook waardevol voor Mobypeople als organisatie.”